הוראות הפעלה מכונות כביסה קריסטל K1085

מחיר תיקון מכונות כביסה, מחיר טכנאי מכונות כביסה

ראשי

שירות תיקונים מכונות כביסה, מקררים, מזגנים

תיקון מכונות כביסה

• מחירים נוחים
• שירותי החברה ניתנים
• 7 ימים בשבוע
• 24 שעות ביממה
• עבודה מקצועיות ואיכותית
• שירות אדיב ואישי

 ייעוץ טלפוני חינם:

054-5837355

052-2275717

 

מבצע למזמינים דרך האתר
10% הנחה!

 

המלצות לתהליך כיבוס נכון
טכנאי מכונות כביסה
טכנאי מכונת כביסה
מחירון טכנאי מכונות כביסה
מחירון תיקון מכונות כביסה
מחירון תיקונים מכונות כביסה
מחירי טכנאי מכונות כביסה
מחירי תיקון מכונות כביסה
תיקון מכונות כביסה
מחירון החלפת חלקים במכונת כביסה
טכנאי מ.כביסה
טכנאי מכונות הכביסה
מ.כביסה
מכונות כביסה
מכונת כביסה
שירות למכונת כביסה
שירות מכונת כביסה
תיקון מ.כביסה
תיקון מכונות הכביסה
תיקון מכונת הכביסה
תיקון מכונת כביסה במבצע
תקון מ.כביסה
תקון מכונות הכביסה
תקון מכונת הכביסה
מחיר תיקון מכונות כביסה
מחיר טכנאי מכונות כביסה
מחיר תיקונים מכונות כביסה
מחירי טכנאי מכונות כביסה

 

מכונות כביסה קריסטל במבצע
מכונות כביסה פתח עליון קריסטל במבצע
מכונת כביסה בלומברג
מכונת כביסה Blomberg
מכונות כביסה דה דיטריש
מכונות כביסה De Dietrich
מכונות כביסה AEG במבצע
מכונות כביסה AEG פתח חזית
תיקון מכונת כביסה AEG ע"י טכנאי
מכונות כביסה פתח עליון AEG
מכונות כביסה Spectra במבצע
מכונת כביסה ספקטרה במבצע
תיקון מכונת כביסה ספקטרה ע"י טכנאי

 

הוראות הפעלה מכונות כביסה קריסטל F2011W

 
 

 

מכונות כביסה
6 K 885
6 K 1085
הוראות הפעלה
2
לקוחות נכבדים !
אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת קריסטל.
במכונות הכביסה היוקרתיות החדישות המיובאות ע"י
חברת קריסטל מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר
המעניקות ביצועי כביסה וסחיטה מעולים ומבטיחים
בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.
הוראות ההתקנה וההפעלה מאפשרות לכם שימוש נוח
ויעיל במכונת הכביסה. נא קראו בעיון רב את ההוראות
ואנו משוכנעים שתוכלו להפיק הנאה מושלמת ממכונת
הכביסה.
שמרו את חוברת ההוראות במקום בטוח כדי שתוכלו
להשתמש בה במידת הצורך גם בעתיד.
חוברת זו נכתבה עבור מספר דגמים שונים של מכונות
כביסה וייתכן שכמה מן המאפיינים המוזכרים בה לא
יתאימו לדגם המסוים שלכם.
באיחולי הצלחה והנאה
חברת קריסטל
3
תוכן העניינים
1 הוראות בטיחות ....................... 4
בטיחות כללית.................................. 4
לפני הפעלה ראשונה......................... 4
ייעוד המכונה.................................... 4
הוראות בטיחות................................ 4
כאשר נמצאים ילדים
קטנים בביתכם................................. 5
2 התקנה ................................... 5
הסרת האריזה ................................. 5
פתיחת חיזוקי ההובלה ...................... 5
מקום הצבת המכונה.......................... 5
כיוון רגליות המכונה........................... 5
חיבור לאספקת המים ........................ 6
חיבור לצינור ניקוז............................. 6
חיבורי החשמל ................................. 7
3 הכנות לכביסה ........................ 7
הכנת פריטי הלבוש לכביסה................ 7
מטען הכביסה הנכון .......................... 7
דלת טעינת הכבסים .......................... 7
תכשירי כביסה ................................. 7
4 בחירת תוכנית כביסה
והפעלת מכונת הכביסה ............. 8
לוח הבקרה ..................................... 8
הפעלת מכונת הכביסה ...................... 9
בחירת תוכנית.................................. 9
בחירת מהירות סחיטה .................... 10
טבלת תוכניות ונתוני צריכה .............. 11
פעולות נוספות ............................... 12
השהיית התחלת הכביסה................. 12
התחלת תוכנית כביסה..................... 13
חיווי תהליך הכביסה........................ 13
שינוי תוכנית במהלך העבודה............ 13
נעילת בטיחות בפני ילדים................. 13
ביטול תוכנית כביסה במהלך
העבודה......................................... 13
בסיום תהליך כביסה ........................ 13
5 תחזוקה וניקוי ........................ 14
ניקוי מגירת תכשירי הכביסה ............. 14
מסנן כניסת המים............................ 14
ניקוז שאריות מים וניקוי מסנן
המשאבה ...................................... 14
6 איתור תקלות......................... 16
7 נתונים טכניים ........................ 17
תחנות שרות
ברחבי הארץ .............. בגב החוברת
4
1 הוראות בטיחות
בטיחות כללית
• לעולם אל תציבו את מכונת הכביסה על
שטיח. רכיבי החשמל עלולים להתחמם
ולגרום נזק למכונה.
• באם נגרם נזק לכבל החשמל של המכונה,
נתקו מיד את המכונה מרשת החשמל ופנו
לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם
(נא עיינו ברשימה שבגב החוברת). רק
טכנאי מורשה ומיומן רשאי לבצע את
החלפת כבל החשמל.
• בדקו את צינור כניסת המים וודאו שהוא לא
בלוי. אל תשתמשו בצינור אספקת מים ישן.
שימוש בצינור ישן או קרוע, עלול לגרום
לנזילות מים ולכתמים בכביסה.
• התאימו וחזקו את צינור ניקוז המים לפתח
היציאה כדי למנוע נזילת מים וכדי לאפשר
למכונה לנקז את המים כראוי.
הקפידו שצינור כניסת המים וצינור הניקוז
לא יהיו מקופלים או מכופפים, וודאו
שהצינורות לא מונחים מתחת למכונה בעת
הצבתה במקומה.
• מכונת הכביסה שברשותכם, תוכננה
להמשיך בפעולתה, גם אם פעולתה
הופסקה עקב הפסקת חשמל.
ניתן לבטל את התוכנית שנקבעה, בלחיצה
ארוכה במשך 3 שניות על לחצן
ההפעלה/הפסקה והמכונה לא תחדש את
התוכנית לאחר חידוש אספקת
החשמל.(עיינו בפרק:"ביטול תוכנית
כביסה").
• ייתכן ובעת אספקת המכונה, תגלו מעט
מים במכונת הכביסה החדשה. מים אלו
נשארו לאחר ביצוע תהליך בקרת האיכות
בסוף קו הייצור. שאריות מים אלו לא גורמים
כל נזק למכונה שברשותכם.
• בעיות תוכנה מסוימות עלולות להופיע
במכונה. במקרה זה, לחצו במשך 3 שניות
על לחצן ההפעלה/הפסקה בכדי לבטל את
תוכנית הכביסה המוצגת, לפני הפניה
לשרות התיקונים.
לפני ההפעלה הראשונה
• להכנת המכונה לכביסה, בצעו את תהליך
הכביסה הראשון ללא כביסה אך עם
. 900C - תכשיר כביסה בתוכנית כותנה ב
• אם הנתיך בקו החשמל המזין את המכונה
16 , פנו לחשמלאי מוסמך A - נמוך מ
16A שיחליף את הנתיך הקיים לנתיך של
לפחות.
• וודאו שקו החשמל המזין את המכונה
מוארק בהארקה תקנית. היצרן והיבואן
אינם אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה
מחיבור המכונה לרשת החשמל ללא
הארקה תקנית.
• לפני הפנייה לשרות התיקונים לחיבור
והתקנת המכונה, וודאו שתשתית אספקת
המים ומערכת הניקוז מוכנים ומתאימים.
התייעצו בשרברב מוסמך ומיומן כדי
שיבדוק את מערכת המים והניקוז.
ייעוד המכונה
• מכונת כביסה זו תוכננה ומיועדת לשימוש
ביתי בלבד.
• יש להשתמש במכונת הכביסה לכביסה
ושטיפת פריטי לבוש המסומנים כמתאימים
לכביסה במכונת כביסה.
• בדקו את תוויות הטיפול בכביסה התפורות
על פריטי הלבוש, והתאימו את תוכניות
הכביסה ואת תכשירי הכביסה בהתאם
להנחיות היצרנים המפורטות בתוויות
הטיפול.
הוראות בטיחות
• מכונה כביסה זו יש לחבר לשקע חשמל
המוארק בהארקה תקנית בלבד ומוגן
בנתיך מתאים.
• למען בטיחותכם, מומלץ לחבר את מכונת
הכביסה לקו חשמל המוגן במפסק זרם
דלף נגד התחשמלות (מפסק פחת) בזרם
.30 mA של
• התאימו ואבטחו את חיבור צינור הניקוז
של המכונה לכיור או לאמבטיה לפני
ההפעלה. (קיימת סכנה של כוויות או
צריבה כתוצאה מטמפרטורה גבוהה של
המים המנוקזים מהמכונה).
5
• לעולם אל תפתחו את המכונה או תסירו
את המסנן כאשר קיימים מים בתוף
המכונה, קיימת סכנה של נזילת מים חמים
וחשיפה לכוויות וצריבות.
• לעולם אל תפעילו כוח כדי לפתוח את דלת
המכונה!(קיים מנגנון נעילה לאבטחה) דלת
המכונה ניתנת לפתיחה מספר דקות לאחר
סיום תהליך הכביסה.
• נתקו את המכונה מרשת החשמל כאשר
היא לא בשימוש.
• לעולם אל תשטפו את המכונה בצינור מים!
סכנת התחשמלות! נתקו תמיד את
המכונה מרשת החשמל לפני תחילת
פעולות ניקוי ותחזוקה.
• אל תגעו בתקע החשמל בידיים רטובות.
לעולם אל תנתקו את המכונה מרשת
החשמל במשיכת כבל החשמל. אחזו
תמיד בתקע ומשכו אותו מתוך השקע
בקיר. אל תשתמשו במכונה עם כבל
החשמל או התקע פגומים.
• לעולם אל תנסו לתקן את המכונה בכוחות
עצמכם. אתם והסובבים אתכם עלולים
להיחשף לסכנת התחשמלות.
• כבו את המכונה, נתקו מרשת החשמל ופנו
לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם,
במקרה של תקלה שאין באפשרותכם
לאתר ולפתור בהתאם להנחיות שבפרק
"איתור תקלות".
כאשר נמצאים ילדים קטנים בביתכם...
• מכשירי חשמל מסוכנים לילדים. הרחיקו
את הילדים מקרבת המכונה בעת הפעולה,
ואל תאפשרו להם לטפל או לשחק בבקרי
המכונה.
• סגרו את הדלת כאשר אתם עוזבים את
המקום בו מוצבת המכונה.
• שמרו את תכשירי הכביסה במקום בטוח
הרחק מהישג ידם של ילדים.
2 התקנה
הסרת האריזה
הטו את המכונה כדי להסיר את תפסני
חומרי האריזה ע"י ניתוק ומשיכת הרצועות.
פתיחת חיזוקי ההובלה
כדי למנוע נזק בלתי הפיך למכונת
הכביסה, יש לפרק את חיזוקי ההובלה
לפני ההפעלה הראשונה! עליכם לתאם
עם מוקד השרות (נא עיינו ברשימה
שבגב החוברת) מועד להגעת טכנאי שרות
להתקנת המכונה ופירוק חיזוקי ההובלה.
1. בעזרת מפתח ברגים שחררו את מוטות
החיזוקים עד שהם יסתובבו בחופשיות
.("C")
2. סובבו בעדינות ושלפו החוצה את מוטות
חיזוקי ההובלה.
"P" 3. הכניסו את פקקי הפלסטיק
(מסופקים בתוך השקית עם הוראות
ההפעלה) לתוך החורים שבגב המכונה.
שימרו על בורגי חיזוקי ההובלה, לשימוש
עתידי בעת שינוע מכונת הכביסה
מהדירה הנוכחית.
לעולם אל תובילו את מכונת הכביסה מבלי
שחיזוקי ההובלה מורכבים היטב למקומם.
מקום הצבת המכונה
הציבו את המכונה על משטח יציב ומאוזן.
כיוון רגליות המכונה
כדי למנוע נזק לרגליות המכונה, אל
תשתמשו בכלי כלשהו כדי לשחרר את
אומי הנעילה.
1. סובבו ידנית ושחררו את אומי הנעילה.
2. כוונו את הרגליות כדי לייצב ולאזן את
מכונת הכביסה.
3. חשוב: הדקו חזרה את כל אומי הנעילה.
6
חיבור לאספקת המים
חשוב:
• לחץ המים הנדרש לפעולתה התקינה של
מכונת הכביסה חייב להיות בתחום שבין 1
.(0,1-10 MPa) ל- 10 בר
• השתמשו בצינור כניסת המים המיוחד
המסופק עם המכונה כדי לחבר את כניסת
המים שבגב המכונה לברז אספקת המים.
• עליכם להשתמש באטמים בכל אחד
מהחיבורים. לאחר חיבור צינור כניסת
המים, בדקו את כל החיבורים וודאו שלא
קיימות נזילות. למניעת נזקי נזילות מים,
סגרו את ברז המים הביתי כאשר המכונה
אינה בשימוש. הדקו את המחברים בכוח
הידיים בלבד, ואל תשתמשו בכלי עזר.
• אל תחברו את מכונת הכביסה לברז
אספקת מים חמים. הכביסה עלולה להינזק
או מנגנון ההגנה מפני חימום יתר עלול
להפסיק את פעולת המכונה.
• בעת החזרת המכונה למקומה בסיום
פעולות ההתקנה או פעולות הניקוי
והתחזוקה, וודאו שצינור המים לא מקופל
או מפותל כדי למנוע את חסימתו.
צינור הורקת המים
תוכלו להניח את צינור ניקוז המים על דפנות
האמבטיה או לחברו ישירות לפתח ניקוז
ביתי. אל תכופפו את הצינור. אבטחו וקשרו
את הצינור כדי שלא יתנתק וייפול.
חשוב:
תוכלו לחבר ישירות את קצה צינור הניקוז
לפתח מערכת הניקוז הביתית או לכיור. יש
לאבטח ולקשור את כל סוגי החיבורים כדי
למנוע את הצפת דירתכם במים במקרה
וצינור הניקוז ישתחרר בעת פעולת המכונה.
• מקמו את צינור ההורקה בגובה שבין 40 ועד
100 ס"מ מהרצפה.
• אם הצינור מונח על הרצפה או בצורה
מאוזנת בקרבת הרצפה (פחות מ- 40 ס"מ
מעל הרצפה), עלולים להיווצר קשיים
בניקוז המים מהמכונה וכתוצאה מכך
הכביסה עלולה להישאר רטובה. לכן,
הקפידו על קיום הגבהים כמפורט באיור.
• כדי למנוע ממים מלוכלכים לחזור למכונה,
וכדי להקל על פעולת הניקוז, וודאו שקצה
צינור הניקוז לא טבול במי מערכת הניקוז
הביתית. וודאו קיום מרווח אוויר בקצה
צינור הניקוז. אל תדחפו יותר מ- 15 ס"מ.
של צינור הניקוז לתוך צנרת הניקוז
הביתית. אם האורך גדול יותר, הקפידו
לקצרו.
• וודאו שקצה הצינור לא מכופף,שאינו מורם
מעבר לגובה פתח הניקוז, ושלא קיימים
קיפולים בצינור בין המכונה ויציאת הניקוז.
• אם אורך צינור הניקוז קצר מדי, תוכלו
להאריכו באמצעות חיבור צינור נוסף
למפרק יציאת הצינור המקורי. אורך הצינור
המרבי המותר הוא 3.2 מטר מנקודת
החיבור של צינור הניקוז במכונה כדי למנוע
נזילת מים. החיבור שבין הצינור המקורי
והצינור המאריך חייב להיות מהודק היטב
באמצעות מהדק צינור מתאים.
7
חיבורי החשמל
חברו את המכונה לשקע המוארק בהארקה
תקנית ומוגן בנתיך של 16 אמפר לפחות..
חשוב:
• בצעו את חיבורי החשמל בהתאם לחוקי
החשמל וכל תקני הבטיחות הרלוונטיים.
• לפני חיבור המכונה לרשת החשמל, וודאו
שנתוני מתח ההפעלה של המכונה הנקובים
בתווית הנתונים שבמכונה תואמים למתח
.230V~50Hz : רשת החשמל בארץ
• וודאו שתקע החשמל נגיש בכל עת לאחר
הצבת המכונה.
• אל תחברו את המכונה לרשת החשמל
באמצעות כבל מאריך או שקע מפצל.
אם מתגלה פגם כלשהו בכבל החשמל,
נתקו מיד את המכונה מרשת החשמל ופנו
לתחנת השרות הקרובה למקום מגוריכם.
רק טכנאי מורשה ומיומן רשאי להחליף את
כבל החשמל.
אל תפעילו את המכונה לפני שהיא
תוקנה! סכנת התחשמלות!
להגברת בטיחות החשמל, מומלץ לחבר
את מכונת הכביסה לקו חשמל המוגן
במפסק זרם דלף נגד התחשמלות (מפסק
.30mA פחת) בזרם דלף של
3 הכנות לכביסה
הכנת פריטי הלבוש לכביסה
כבסים עם פריטי מתכת או אביזרים
קשיחים (חזיות עם קשתיות, חגורות עם
אבזמי מתכת וכו') עלולים לפגוע במכונה.
הסירו פריטים אלו או הכניסו את הכבסים
לשק כביסה או ציפת כרית וכדומה.
• מיינו את הכבסים בהתאם לסוג האריג,
צבע, רמת הלכלוך וטמפרטורת הכביסה
המומלצת. פעלו בהתאם להנחיות הטיפול
שבתוויות התפורות על פריטי הלבוש.
• פריטי כביסה קטנים כמו למשל גרביים,
גרביות ניילון, וכו' להכניס לשק כביסה או
ציפת כרית וכדומה כדי למנוע מהם ליפול
לחלל שבין התוף למיכל המכונה או להישאב
מחוץ למכונה בעת ניקוז המים.
• סגרו רוכסנים, תפרו כפתורים משוחררים,
תקנו קרעים ומכפלות.
• כבסו רק דברי צמר המסומנים כניתנים ל-
"כביסה במכונה" או "כביסה ביד" - ורק
בתוכנית הכביסה המתאימה.
• כבסו כותנה חדשה צבעונית בנפרד -
הצבע עלול להיפגע.
• כתמים קשים יש לנקות לפני הכביסה.
בעת ספק, בדקו אפשרות לניקוי יבש.
• השתמשו רק בתכשירי ניקוי שאינם מסירים
צבע ומתאימים למכונת כביסה. בדקו את
הוראות היצרן המופיעות על האריזה!
• כבסו מכנסיים ופריטי לבוש עדינים
כשהחלק הפנימי מופנה כלפי חוץ.
מטען הכביסה הנכון
• כמות הכביסה המרבית תלויה בסוג
הכבסים, בדרגת הלכלוך ובתוכנית הכביסה
הרצויה.
עיינו במידע "שבטבלת התוכניות.
העמסת יתר של כבסים בתוף
משפיעה על תוצאות הכביסה.
דלת טעינת הכביסה
דלת התוף ננעלת בעת פעולת תוכנית
כביסה. את הדלת תוכלו לפתוח זמן מה
לאחר סיום תוכנית הכביסה כשנורית החיווי
"דלת נעולה" כבית.
תכשירי כביסה
מגירת תכשירי הכביסה
מגירת תכשירי הכביסה מורכבת מ- 3
תאים:
והן מתחלקות לשני סוגים בהתאם לדגם
המכונה שברשותכם.
המיועד לכביסה מוקדמת. I - תא
המיועד לכביסה העיקרית II - תא
כוסית יניקה III -
- תא למרכך כביסה
8
מינון תכשירי הכביסה
מינון תכשיר הכביסה תלוי בכמות הכביסה,
דרגת הלכלוך וקושי המים. כידוע המים
בישראל קשים במיוחד.
• אל תשתמשו בכמות תכשירי כביסה מעבר
למינון המומלץ על ידי היצרן כפי שמופיע
על האריזה, כדי למנוע בעיות כתוצאה
מהקצפת יתר, תוצאות שטיפה ירודות,
הוצאות כספיות מיותרות ושמירה על
איכות הסביבה.
• מרכך כביסה הכניסו לתא המרכך
שבמגירת תכשירי הכביסה והשתמשו
במינון המומלץ על האריזה. אל תעברו את
.<max> - מפלס הגובה המסומן ב
• אל תשתמשו בתכשיר כביסה נוזלי
לכביסה העיקרית אם אתם משתמשים
בתוכנית כביסה מוקדמת.
4 בחירת תוכנית כביסה והפעלת מכונת הכביסה
לוח הבקרה
-1 כפתור כיוון מהירות הסחיטה*
2 - מקש השהיית התחלת תוכנית*
3 - כפתור בורר הטמפרטורה*
4 - מקש התחלה/הפסקה/ביטול
5 - מקשי אפשרויות נוספות
6 - כפתור בורר תוכניות הכביסה
7 - מקש הפעלה/כיבוי
8 - נוריות חיווי התקדמות תהליך הכביסה
-9 חיווי נעילת ביטחון*
*בהתאם לדגמים השונים
9
הפעלת מכונת הכביסה
תוכלו להכין את המכונה לבחירת תוכנית
כביסה בלחיצה על מקש ההפעלה/כיבוי
כאשר תלחצו על מקש ."On/Off"
תידלק "Ready" ההפעלה/כיבוי, נורית חיווי
כדי לחוות לכם שהדלת לא נעולה. לכיבוי
המכונה, לחצו חזרה על מקש ההפעלה/כיבוי.
בחירת תוכנית
בחרו את תוכנית הכביסה המתאימה מתוך
טבלת תוכניות הכביסה ואת טמפרטורות
הכביסה הבאות בהתאם לסוג האריג ודרגת
הלכלוך. בחרו את התוכנית הרצויה בסיבוב
בורר התוכניות.
כל אחת מתוכניות כביסה עיקריות אלו
כוללת תהליך כביסה מושלם המורכב
מכביסה, שטיפה ובמידת הצורך מחזור
סחיטה.
900C
לכלוך רגיל, כותנה לבנה
ופשתן (מפיות שולחן,
מפות שולחן, מגבות,
סדינים)
600C
לכלוך רגיל, אריגי פשטן
מצבעים עמידים, פריטי
לבוש מכותנה או סינטטיים
(חולצות, כותנות לילה,
פיג'מות) ופריטים מפשתן
לבן המלוכלכים קלות
(בגדים תחתונים)
400C
300C
קרה Cold
לפריטים עדינים (וילונות
תחרה), אריגים מעורבים
הכוללים סיבים סינטטיים
וצמר.
מהירות הסחיטה המרבית בתוכניות
הכביסה מוגבלת בהתאם לסוג האריג.
כביסה עיקרית
בהתאם לסוג האריג, להן תוכניות הכביסה
העיקריות הזמינות במכונה:
• כותנה
בתוכנית זו תוכלו לכבס פריטי לבוש מכותנה
יציבה. תהליך הכביסה מתבצע בתנועות תוף
נמרצות במחזור כביסה ארוך. מומלץ
לכביסת פריטי כותנה (כמו למשל, מצעי
מיטה, שמיכות וציפות לכריות, חלוקי רחצה,
לבוש תחתון וכו').
• סינטטית
תוכלו לכבס את שאר פריטי הכביסה הפחות
עמידים בתוכנית כביסה זו. תהליך הכביסה
מתבצע בתנועות תוף עדינות יותר ומחזור
כביסה קצר יותר. תוכנית זו מומלצת לפריטי
לבוש סינטטיים (כמו למשל, חולצות, כותנות,
פריטי לבוש מכותנה מעורבת באריגים
סינטטיים וכו'). לוילונות עם תחרה השתמשו
400 עם כביסה C - בתוכנית סינטטית ב
מוקדמת ופעולה נוספת למניעת קמטים.
• צמר
תוכלו לכבס את דברי הצמר המתאימים
לכביסה במכונה. בחרו את טמפרטורת
הכביסה בהתאם להנחיות שבתווית התפורה
על הבגד. מומלץ להשתמש בתכשיר כביסה
מיוחד המיועד לדברי צמר
תוכניות נוספות
במקרים מיוחדים, תוכלו להשתמש
בתוכניות הנוספות הבאות:
התוכניות הנוספות הזמינות שונות בין
דגמי המכונות השונים.
Babycare • בגדי תינוקות
תוכנית זו מגדילה את ההיגיינה המושגת
באמצעות הגדלת זמן החימום עם תוספת
מחזור שטיפה. תוכנית זו מומלצת לכביסת
בגדי תינוקות ובגדים של אנשים הסובלים
מאלרגיות.
• כביסה עדינה
תוכלו לכבס את הפריטים העדינים שלכם
בתוכנית זו. תהליך הכביסה מתבצע בתנועות
תוף רגישות יותר ולא מתבצעות סחיטת ביניים
בהשוואה לתוכנית הסינטטית.. תוכנית זו
מיועדת בעיקר לכביסת פריטי לבוש רגישים .
• כביסה ביד
תוכלו לכבס בתוכנית זו את פריטי
הצמר/עדינים המסווגים בתווית "כלא
מיועדים לכביסה במכונה". תהליך הכביסה.
10
מתבצע ברכות יתר למניעת נזק לפריטי
הלבוש.
Mini • כמות כביסה קטנה
אפשרות זו מיועדת לכביסה מהירה של
כמות כביסה קטנה או לפריטי כותנה מעט
מלוכלכים.
Mix • כביסה מעורבת
תוכנית זו מיועדת לכביסת פריטי לבוש
מכותנה וסינטטיים ביחד ללא צורך למיין
ולהפריד אותם.
Intensive • תוכנית מוגברת
תוכנית זו מיועדת לכביסת פריטי לבוש
מצבעים יציבים מאד מלוכלכים. זמן הכביסה
בתוכנית זו ארוך יותר ומתבצע תהליך
שטיפה נוסף בהשוואה לתוכנית כותנה.
תוכלו להשתמש בתוכנית זו לכביסת בגדים
מאד מלוכלכים שיש לשטוף היטב.
תוכניות מיוחדות
ליישומים מסוימים, תוכלו לבחור באחת
מהתוכניות הבאות:
• שטיפה
השתמשו בתוכנית זו אם תרצו לבצע
שטיפה או עימלון בנפרד.
• סחיטה
תוכנית זאת מבצעת סחיטה במהירות
הגבוהה ביותר.
עליכם להוריד את מהירות הסחיטה
לכבסים עדינים.
• ניקוז
תוכנית זאת מיועדת לנקז את המים מתוך
המכונה.
בחירת מהירות סחיטה
תוכלו לסחוט את פריטי הלבוש שלכם
במהירות הסחיטה המרבית באמצעות שימוש
בבורר מהירות הסחיטה בדגמים בהם הוא
קיים. כדי להגן על הכביסה, מכונת הכביסה לא
תסחט כביסה סינטטית במהירות גבוהה מ-
8000 סל"ד וכביסת צמר במהירות שלא C
6000 סל"ד. C - תהיה גבוהה מ
בנוסף לכך, אם תרצו לדלג על שלב הסחיטה
ולהוציא את הכביסה מהמכונה, סובבו את
בורר מהירות הסחיטה למצב ללא סחיטה
."No Spin"
תוכלו להשתמש בפעולת ביטול סחיטה
כדי לנקז את המים ללא סחיטה "No spin"
בסיום תוכנית כביסה.
11
טבלת תוכניות כביסה ונתוני צריכה
תוכנית
מטען מרבי
(ק"ג)
זמן משוער (בדקות)
צריכת מים
(ליטרים)
צריכת הספק
(קווט"ש)
כביסה מוקדמת
כביסה מהירה
שטיפה מוגברת
מניעת קמטים
עצירת שטיפה
הפחתת מ. סחיטה
ללא סחיטה
􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 1.70 54 130 6 כותנה 900
􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 1.14 49 140 6 ** כותנה 600
􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 0.65 49 125 6 כותנה 400
􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 1.35 85 160 6 מוגברת 600
􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 0.85 55 110 3 סינטטית 600
􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 0.50 55 90 3 סינטטית 400
􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 0.39 57 70 2 עדינה 400
􀁹 􀁹 􀁹 􀁹 0.26 50 55 1.5 דברי צמר 400
􀁹 􀁹 0.15 35 40 1 כביסה ביד 300
ניתן לבחירה 􀁹
*בחירה אוטומטית, לא ניתן לביטול
(EN 60456 ** תוכנית לסיווג יעילות אנרגטית (לפי
נתוני צריכת המים וההספק וזמן מחזור הכביסה עלולים להיות שונים מהנקוב
בטבלה בהתאם לשינויים בלחץ המים, קשיות המים, טמפרטורת הסביבה, כמות
וסוג הכביסה, בחירת אפשרויות נוספות ושינויים במתח הרשת.
האפשרויות הנוספות בטבלה עלולים להיות שונים בהתאם לדגמי המכונות השונים.
12
פעולות נוספות
מקשי בחירת אפשרויות נוספות
בחרו את האפשרות הנוספת הרצויה לפני
התחלת תוכנית הכביסה.
מגוון מקשי האפשרויות הנוספות שונה
בין דגמי המכונות השונים.
בחירת פעולה נוספת
אם אפשרות נוספת לא ניתנת לבחירה ביחד
עם האפשרות הקודמת שנבחרה,
האפשרות הראשונה שנבחרה תתבטל
והאפשרות השנייה תישאר מופעלת.
אפשרות נוספת שאינה מתאימה לתוכנית
הכביסה לא ניתנת לבחירה (עיינו בטבלת
תוכניות כביסה בעמוד הקודם).
• כביסה מוקדמת
כביסה מוקדמת מומלצת רק לכביסה מאד
מלוכלכת. ללא כביסה מוקדמת תוכלו
לחסוך באנרגיה, מים, תכשירי כביסה וזמן.
כביסה מוקדמת ללא תכשירי כביסה
מומלצת לתחרה ווילונות.
• כביסה מהירה
פעולה זו מיועדת לתוכניות כותנה
וסינטטית. זמן הכביסה מתקצר ומספר
שלבי השטיפות קטן אף הוא, לכביסת
כבסים מעט מלוכלכים. התוכנית מתקצרת
לכ- 45 דקות.
• שטיפה מוגברת
עם פעולה זו, תוכלו להגדיל את מספר שלבי
השטיפה הנוכחיים. פעולה זו מיועדת
לאנשים עם עור רגיש האלרגיים לשאריות
תכשירי הכביסה הנשארים בסיבים.
• מניעת קמטים
פעולה זו מפחיתה את תנועות התוף
ומגבילה את מהירות הסחיטה כדי למנוע
היווצרות קמטים. בנוסף לכך, הכביסה
מתבצעת במפלס מים גבוה יותר.
השתמשו בפעולה זו לכבסים עדינים
המתקמטים בקלות.
תמיד כשתשתמשו בפעולה נוספת זו,
טענו את המכונה במחצית מטען הכביסה
המרבי המוגדר בטבלת התוכניות.
• עצירת שטיפה
אם לא תרצו להוציא את הכביסה מתוך
המכונה מיד לאחר סיום תוכנית כותנה,
סינטטית, צמר ועדינה, וכדי למנוע קמטים,
עליכם להשאיר את הכביסה טבולה במי
שלב השטיפה האחרון באמצעות לחיצה
Rinse פנימה על מקש עצירת השטיפה
תוכלו לבצע מחזור סחיטה באמצעות .hold
לחיצה על מקש התחלה/ הפסקה/ביטול
."Start/Pause/Cancel"
• ללא סחיטה
אם תרצו שבסיום תוכנית כביסת כותנה,
סינתטית, צמר או פריטים עדינים, לחצו על
והמכונה לא תבצע סחיטה "No spin" מקש
של הכבסים.
• הפחתת מהירות הסחיטה
תוכלו להשתמש במקש הפחתת מהירות
הסחיטה כשתרצו לסחוט את הכביסה
במהירות נמוכה מהמהירות המרבית.
בלחיצה על מקש הפחתת מהירות הסחיטה
הסחיטה תתבצע ,"Speed Reduction "
במהירות הקטנה מהמוטבעת בלוח הבקרה.
השהיית התחלת הכביסה
דגמים מסוימים של מכונות כביסה מצוידים
בפעולת השהית תחילת תוכנית הכביסה ב-
6 או 9 שעות. , 3
1. פתחו את דלת התוף, הכניסו את
הכבסים לתוך המכונה ומלאו את מגירת
תכשירי הכביסה.
2. בחרו את תוכנית הכביסה, הטמפרטורה,
ומהירות הסחיטה ובמידת הצורך את
האפשרויות הנוספות.
3.כאשר תלחצו פעם אחת על מקש השהיית
ייבחר ,"Time delay" תחילת הכביסה
זמן השהיה של 3 שעות. לחיצה נוספת
תגדיל את הזמן ל- 6 שעות ולחיצה
נוספת ל- 9 שעות. לחיצה נוספת תבטל
את זמן ההשהיה. כוונו את הזמן הרצוי.
4. השהיית התחלת תוכנית הכביסה תחל
בלחיצה על מקש התחלה/ הפסקה/ביטול
לאחר שבחרתם "Start/Pause/Cancel"
את זמן ההשהיה הרצוי.
13
בזמן ההשהיה, תוכלו להוסיף כבסים
נוספים למכונה.
שינוי או ביטול זמן ההשהיה.
כדי "Start/Pause/Cancel" לחצו על מקש
להעביר את המכונה למצב הפסקה. לחצו
להפעלת "Start/Pause/Cancel" על מקש
המכונה לאחר שבחרתם את זמן ההשהיה
החדש.
התחלת תוכנית כביסה
כדי "Start/Pause/Cancel" לחצו על מקש
להתחיל את תוכנית הכביסה. הנורית במקש
תידלק לחיווי "Start/Pause/Cancel"
תחילת תוכנית הכביסה. הדלת תינעל ונורית
תכבה. "Ready" חיווי
חיווי תהליך הכביסה
נוריות התקדמות תהליך הכביסה מחוות את
התקדמות תהליך הכביסה.
בתחילת כל שלב בתוכנית כביסה, נורית
החיווי המתאימה תידלק עד סיום השלב,
ולאחר מכן היא תיכבה.
שינוי תוכנית לאחר שהחלה
תוכלו להשתמש בתכונה זו לאחר
שהתחילה תוכנית כביסה של פריטי לבוש
שונים שהוכנסו לתוף, המיועדים לכביסה
בטמפרטורה גבוהה או נמוכה יותר.
לדוגמא:
לחצו לחיצה ממושכת במשך כ- 3 שניות על
כדי לבטל את "Start/Pause/Cancel" מקש
600 ", ולבחור C - התוכנית הנוכחית: "כותנה ב
."400C - בתוכנית "כותנה ב
400 " באמצעות C - בחרו בתוכנית "כותנה ב
סיבוב בורר התוכניות. לחצו חזרה על מקש
כדי להתחיל את "Start/Pause/Cancel"
התוכנית החדשה.
הוספת / הוצאת כבסים במצב היכון
אם תרצו להוסיף כבסים למכונת הכביסה
לאחר שהחלה תוכנית כביסה,העבירו את
בלחיצה על "Pause" המכונה למצב הפסקה
נורית חיווי ."Start/Pause/Cancel" מקש
בקבוצת נוריות חיווי "Ready" הדלת
התקדמות תהליך הכביסה תידלק לאחר כ-
1-2 דקות אם מפלס המים במכונה מתאים.
פתחו את הדלת והוציאו או הכניסו את
לא דולקת "Ready" הכבסים. אם נורית
בסיום זמן זה, מפלס המים במכונה גבוהה
מדי ולא ניתן לפתוח את הדלת כדי להכניס
או להוציא כבסים. תוכלו להמשיך את
תוכנית הכביסה בלחיצה חזרה על מקש
."Start/Pause/Cancel"
נעילת בטיחות בפני ילדים
כדי למנוע מילדים הפרעה לפעולת המכונה
בלחיצה על אחד ממקשי הבקרה במכונה,
תוכלו להפעיל את אפשרות הנעילה.
להפעלת הנעילה לאחר שהתוכנית החלה,
לחצו בו זמנית על מקשי האפשרויות
הנוספות הראשונה והשנייה במשך כ- 3
שניות. נורית החיווי של נעילת בטיחות בפני
ילדים תהבהב.
להתחלת תוכנית חדשה, עליכם לבטל את
הנעילה. לחצו חזרה על שני המקשים למשך
3 שניות, והנעילה תתבטל.
ביטול תוכנית כביסה במהלך העבודה
תוכלו לבטל תוכנית כביסה בלחיצה חזרה על
מקש התחלה/הפסקה/ביטול במשך 3
שניות. לאחר מכן תוכלו לבחור ולהתחיל
"Ready" תוכנית חדשה כאשר נורית החיווי
תידלק "Spin" תידלק. נורית חיווי הסחיטה
אם התוכנית בוטלה בעת הפעולה. המכונה
תנקז את המים או תכניס מים 3 פעמים כדי
לצנן את הכבסים במכונה ולהשלים את
ניקוז המים.
התוכנית שנבחרה תמשיך לפעול אפילו אם
בעת הפעולה סבבתם את בורר התוכניות
לתוכנית אחרת. תוכלו לבחור תוכנית כביסה
אחרת או להתחיל את התוכנית מחדש רק
לאחר ביטול התוכנית הקודמת.
בסיום תוכנית כביסה
בעת סיום תוכנית הכביסה, נורית החיווי
תידלק. "Ready" סיום תהליך הכביסה
המכונה מוכנה כעת למחזור הכביסה השני.
לחצו חזרה על מקש ההפעלה/כיבוי
כדי לכבות את המכונה. "On/Off"
14
5 תחזוקה וניקוי
ניקוי מגירת תכשירי הכביסה
הסירו את שאריות תכשירי הכביסה
שהצטברו במגירה. לביצוע הפעולה:
1. לחצו על הנקודה המסומנת על כוסית
היניקה שבתא מרכך הכביסה ומשכו אותו
כלפיכם עד שהמגירה תצא מתוך המכונה.
אם כמות גדולה מהרגיל של תמיסת מים
ומרכך כביסה מצטברת בתא המרכך,
עליכם לנקות את כוסית היניקה.
2. שטפו את המגירה ואת כוסית היניקה
מתחת לברז מים חמים או השתמשו
במברשת מתאימה כדי למנוע מגע
בשאריות תכשירי הכביסה בעת הניקוי.
3. לאחר הניקוי החזירו את המגירה חזרה
למקומה. וודאו שכוסית היניקה ממוקמת
במקומה המקורי.
מסנן כניסת מים
קיימים מסננים משני צידי צינור כניסת המים
בקצה המתחבר לברז אספקת המים ובקצה
המתחבר לשסתום כניסת המים הממוקם
בחלקה האחורי של מכונת הכביסה. מסננים
אלו חוסמים מעבר גופים זרים ולכלוך
ומונעים את כניסתם לתוך המכונה.נקו
בקביעות את המסננים כדי למנוע את
סתימתם.
• סגרו את ברז המים.
• הסירו את מחברי צינור כניסת המים כדי
לנקות את המסננים בעזרת מברשת
מתאימה.
• במידה והמסננים מאוד מלוכלכים, תוכלו
להיעזר בצבת מלקחיים ("שפיץ-פלייר").
• פרקו את הקצה השטוח של מחברי
המסננים, יחד עם אטמי הגומי ונקו אותם
מתחת לברז מים זורמים.
• החזירו את האטם והמסננים לתוך
המחברים והדקו ביד את מחברי הצינור
לברז אספקת המים ולשסתום כניסת
המים בגב המכונה.
ניקוז שאריות מים וניקוי מסנן
המשאבה
מערכת המסנן במכונת הכביסה שברשותכם
מונעת מפריטים קשיחים כמו למשל,
כפתורים , מטבעות וסיבים להילכד בכנפי
משאבת הניקוז בעת ניקוז המים מהמכונה.
מערכת הסינון במשאבה מאפשרת ניקוז
טוב של המים ומאריכה את חיי המשאבה.
• אם המכונה מתקשה בניקוז המים, כנראה
והמסנן נחסם או נסתם עליכם לנקותו, יש
לנקז את כל שאריות המים מהמכונה לפני
ניקוי מסנן המשאבה.
כמו כן עליכם לנקז את כל המים במקרים
הבאים:
• לפני שינוע המכונה (כמו למשל, בעת
העברת דירה)
• כשקיימת סכנה של ירידת הטמפרטורה
וקיפאון, כדי לנקות את המסנן ולנקז את
המים.
1. נתקו את המכונה מרשת החשמל.
(עלולים להישאר במכונה מים חמים
900 . לכן, נקו את C בטמפרטורה של
המסנן רק לאחר שהמים התקררו כדי
למנוע סכנת כוויות).
2. פתחו את כיסוי המסנן. בהתאם לדגם
המכונה שברשותכם, כיסוי המסנן מורכב
מחלק אחד או שניים. לחצו על התפס
בכיסוי המסנן כלפי מטה ומשכו אותו
החוצה. אם הכיסוי מורכב מחלק
15
אחד, אחזו בו משני צדדיו ופתחו אותו
במשיכה החוצה.
3. צינורית ניקוז עודפים מסופקת בדגמי
מכונות מסוימים. דגמים אחרים לא
מסופקים עם פריט זה.
אם המכונה שברשותכם מסופקת עם
צינורית ניקוז עודפים, בצעו את הפעולות
הבאות:
• משכו את הצינורית מהמשאבה.
• הניחו קערה רחבה מתחת לקצה
הצינורית. נקזו את המים לתוך הקערה
במשיכה החוצה של הפקק מתוך
הצינורית. אם כמות המים המנוקזים
גדולה מתכולת הקערה, החזירו את
הפקק לתוך הצינורית, רוקנו את הקערה
והמשיכו בתהליך ניקוז המים.
• לאחר סיום ניקוז המים, הרכיבו את הפקק
לקצה הצינורית והחזירו את הצינורית
חזרה למקומה.
אם המכונה שברשותכם לא מצוידת בצינורית
עודפים, בצעו את הפעולות הבאות:
• הניחו קערה רחבה בחזית המסנן כדי
לאסוף את המים מתוך המסנן.
• סובבו ושחררו את מסנן המשאבה (נגד
כיוון השעון) עד שמים יתחילו לזרום
החוצה.
• כוונו את המים היוצאים מהמשאבה לתוך
הקערה. תוכלו להשתמש במטלית כדי
לספוג מים שנתזו לסביבה.
• כשלא נשארו יותר מים, סובבו את מסנן
המשאבה עד שהוא ישתחרר כולו, והוציאו
אותו החוצה.
• נקו את כל השאריות מתוך המסנן כמו גם
סיבים עם קיימים מסביב לאזור הכנף
במשאבה.
• אם במכונה שברשותכם קיימת תכונת
סילון מים, וודאו שהמסנן מותאם היטב
לתוך בית המסנן. לעולם אל תפעילו כוח
בעת החזרת המסנן למקומו. וודאו שכל
המסנן מוכנס נכון למקומו כדי למנוע
נזילת מים דרך כיסוי המסנן.
4. סגרו את כיסוי המסנן.
סגרו את שני חלקי כיסוי המסנן במכונת
הכביסה שברשותכם בדחיפת התפסים
לתוכם.
סגרו את כיסוי המסנן המורכב מחלק אחד
בהתאמת התפסים בתחתית למקומם,
ולחיצת החלק העליון עד לנעילה בנקישה.
16
6 פתרון בעיות
תקלה סיבה אפשרית הסבר/הצעה
לא ניתן לבחור תוכנית
כביסה.
ייתכן והמכונה עברה למצב
הגנה מפני תקלות כתוצאה
מבעיה בתשתית (כמו למשל,
מתח רשת, לחץ מים וכו')
אפסו את המכונה בלחיצה על
"Start/Pause/Cancel" לחצן
במשך כ- 3 שניות (עיינו בפרק
"ביטול תוכנית כביסה").
מים יוצאים מתחתית
המכונה.
כנראה קיימות בעיות
בצינורות או במסנן
המשאבה.
וודאו שהאטמים בצינור כניסת
המים מורכבים ומהודקים.
קשרו היטב את צינור הניקוז
למערכת הביוב.
וודאו שמסנן המשאבה סגור היטב.
המכונה הפסיקה
לפעול זמן קצר לאחר
שהחלה.
המכונה עלולה להפסיק
לפעול באופן זמני כתוצאה
ממתח רשת נמוך.
המכונה תמשיך לפעול כשמתח
הרשת יחזור למצב הרגיל.
המכונה ממשיכה
לסחוט, אין ספירה
לאחור של הזמן
הנותר.
כנראה ומטען הכבסים
בתוף לא מאוזן.
ייתכן ומערכת האיזון האוטומטית
במכונה הופעלה כתוצאה מחוסר
איזון הכבסים בתוך התוף.
הכניסו פריטי לבוש קטנים לתוך
שק כביסה או הפרידו בין הכבסים
בתוף. לא מתבצע תהליך סחיטה
כאשר הכביסה לא מאוזנת.
המכונה ממשיכה
לכבס, אין ספירה
לאחור של הזמן הנותר
(בדגמים עם צג).
במקרה של הפסקת
הספירה לאחור כשמים
נכנסים למכונה:
הפיקוד לא מבצע ספירה
לאחור עד שהמכונה
תתמלא בכמות המים
הנדרשת.
המכונה תמתין עד שכמות מים
מספקת תתמלא במכונה כדי
להבטיח תוצאות כביסה מספקות.
במקרה של הפסקת
הספירה לאחור בשלב
החימום: הפיקוד לא יספור
לאחור עד שתושג
טמפרטורת המים הרצויה.
במקרה של הפסקת
הספירה לאחור בשלב
הסחיטה:
כנראה ומטען הכבסים
בתוף לא מאוזן.
ייתכן ומערכת האיזון האוטומטית
במכונה הופעלה כתוצאה מחוסר
איזון הכבסים בתוך התוף.
הכניסו פריטי לבוש קטנים לתוך שק
כביסה או הפרידו בין הכבסים בתוף.
לא מתבצע תהליך סחיטה כאשר
הכביסה לא מאוזנת.
17
7 נתונים טכניים
6K 885 6K 1085 דגמים
6 מטען כביסה יבשה מרבי (ק"ג) 6
84 גובה (ס"מ) 84
60 רוחב (ס"מ) 60
50 עומק (ס"מ) 50
63 משקל נקי (ק"ג) 63
230V~50Hz 230V~50Hz ( חיבור לרשת החשמל (מתח/תדר
10 צריכת זרם מרבית (אמפר) 10
2200 הספק כולל (וואט) 2200
800 מהירות סחיטה (סיבוב מרבי/לדקה) 1000
אנו שומרים את הזכות לשפר את המוצרים בקביעות לכן,ייתכנו שינויים טכניים ללא כל
הודעה מוקדמת. הנתונים בטבלה הינם נתונים כלליים וייתכן ויוצרו שינויים מסוימים
בהשוואה לנתוני מכונת הכביסה שברשותכם.
נתונים המופיעים על גבי מכונת הכביסה או בכל מקור מידע אחר כולל חוברת זו, ונבדקו
בתנאי מעבדה ונמדדו לפני תקני הבטיחות השונים.
נתונים אלו, עשויים להשתנות בהתאם להרגלי השימוש ולתנאי הסביבה.
האריזה עשויה מחומרים הניתנים למחזור כדי לסייע להגנה על הסביבה. אנא
סלקו את המערכת הישן לנקודת האיסוף הנפרדת למוצרים חשמליים
ואלקטרוניים. פעלו בהתאם לתקנות הרשות המקומית ואל תשליכו את המוצרים
הישנים שלכם עם הפסולת הביתית הרגילה. סילוק נכון של המוצר שלכם תסייע למניעת
השלכות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם. כאשר סמל זה טבוע
2002/96 לפינוי /EC במוצר, המשמעות היא שהוא מכוסה בהתאם להנחיה האירופאית
ומחזור מכשירי חשמל ואלקטרוניקה.
כביסה
ביד
חסכון
400
חסכון
סינטטית
400
עדינה צמר סינטטית כותנה איפוס 3
ש'
התחלה
הפסקה
הפעלה
/כיבוי
קרה
ללא
חימום
טמפ' השהיית
התחלה
שטיפה
מוגברת
מניעת
קמטים
יומית 400 כביסה
מהירה
כביסה
מהירה
ביותר
עצירת
שטיפה
מוגברת
מרכך נעילת
ילדים
סיום כביסה דלת
מוכנה
ללא
סחיטה
סחיטה ניקוז שטיפה כביסה
ראשית
כביסה
מוקדמת
18
רשימות אישיות
19
רשימות אישיות
 
 
מכונות כביסה במבצע, תיקון מכונת כביסה, טכנאי מכונות כביסה
החברות והמותגים המובילים
 

טלפון:

 

054-5-837355
052-2-275717

 

 

 
 

 

 

שירות למקררים

טלפון:

054-5837355
052-2275717

 

במסגרת שירותיו טכנאי מוסמך מעניק ללקוחותיו הדרכה טלפונית לפתרון בעיות, כאשר סוג התקלה במכשיר מאפשר זאת.
ייעוץ והכוונה בטלפון – חינם.
כשיש צורך בתיקון מקצועי טכנאי מוסמך מבצע את התיקון בבית הלקוח במהירות ומעניק ללקוח הדרכה אישית למניעת הישנות התקלה.
החברה מספקת את שירותיה 24 שעות ביממה וקובעת את שעות הביקור בגמישות - על פי בקשת הלקוח.
שירות תיקונים מהיר ואדיב - בתוך שעתיים בלבד!

עבודה על פי תקנים.
ייעוץ והכוונה להמשך טיפול / אחזקה

תיקונים מכונות כביסה

שירותי החברה ניתנים בכל גוש דן:
אור יהודה
אזור
בן גוריון
בני ברק
בר אילן
בת ים
גבעתיים
הוד השרון
הרצליה
הרצליה פיתוח
חולון
יפו
לוד
מודיעין
נס ציונה
נתניה
סביון
פולג
פתח תקווה
קריית אונו
ראשון לציון
רחובות
רמלה
רמת אביב
רמת גן
רמת השרון
רעננה
תל אביב
תל אביב דרום