הוראות הפעלה מכונות כביסה קריסטל F2011W

מחיר תיקון מכונות כביסה, מחיר טכנאי מכונות כביסה

ראשי

שירות תיקונים מכונות כביסה, מקררים, מזגנים

תיקון מכונות כביסה

• מחירים נוחים
• שירותי החברה ניתנים
• 7 ימים בשבוע
• 24 שעות ביממה
• עבודה מקצועיות ואיכותית
• שירות אדיב ואישי

 ייעוץ טלפוני חינם:

054-5837355

052-2275717

 

מבצע למזמינים דרך האתר
10% הנחה!

 

המלצות לתהליך כיבוס נכון
טכנאי מכונות כביסה
טכנאי מכונת כביסה
מחירון טכנאי מכונות כביסה
מחירון תיקון מכונות כביסה
מחירון תיקונים מכונות כביסה
מחירי טכנאי מכונות כביסה
מחירי תיקון מכונות כביסה
תיקון מכונות כביסה
מחירון החלפת חלקים במכונת כביסה
טכנאי מ.כביסה
טכנאי מכונות הכביסה
מ.כביסה
מכונות כביסה
מכונת כביסה
שירות למכונת כביסה
שירות מכונת כביסה
תיקון מ.כביסה
תיקון מכונות הכביסה
תיקון מכונת הכביסה
תיקון מכונת כביסה במבצע
תקון מ.כביסה
תקון מכונות הכביסה
תקון מכונת הכביסה
מחיר תיקון מכונות כביסה
מחיר טכנאי מכונות כביסה
מחיר תיקונים מכונות כביסה
מחירי טכנאי מכונות כביסה

 

מכונות כביסה קריסטל במבצע
מכונות כביסה פתח עליון קריסטל במבצע
מכונת כביסה בלומברג
מכונת כביסה Blomberg
מכונות כביסה דה דיטריש
מכונות כביסה De Dietrich
מכונות כביסה AEG במבצע
מכונות כביסה AEG פתח חזית
תיקון מכונת כביסה AEG ע"י טכנאי
מכונות כביסה פתח עליון AEG
מכונות כביסה Spectra במבצע
מכונת כביסה ספקטרה במבצע
תיקון מכונת כביסה ספקטרה ע"י טכנאי

 
 
 
 

 

הוראות הפעלה למכונת כביסה
DWD-F2011W : דגמים

לקוחות נכבדים !
אנו מודים לכם ושמחים שהצטרפתם למשפחת קריסטל.
במכונות הכביסה החדישות של חברת קריסטל, מיושמות הטכנולוגיות החדישות ביותר המעניקות
ביצועי כביסה מעולים ומבטיחים בטיחות מושלמת ונוחות מרבית בשימוש.
בקריסטל רואים בנוחות שלכם אתגר עליון ושוקדים ללא הרף לשיפור השירות המוענק ללקוחות.
הוראות ההתקנה וההפעלה מאפשרות לכם שימוש נוח ויעיל במכונת הכביסה. נא קראו בעיון רב
את ההוראות ואנו משוכנעים שתופק הנאה מושלמת ממכונת הכביסה.
באיחולי הצלחה והנאה
חברת קריסטל.
3
הקדמה
תכונות ייחודיות
• מערכת כביסה חסכונית
מערכת בינה מלאכותית המותקנת במכונה מאפשרת למכונה לצרוך
מינימום אנרגיה ומים על ידי בחירת כמות המים המיטבית ואורך מחזור
הכביסה להשגת תוצאות כביסה מיטביות.
• נעילת ילדים
מערכת הנעילה בפני ילדים מיועדת למנוע מילדים ללחוץ ולשחק בבקרי
המכונה ולשנות את תוכנית הכביסה תוך כדי פעולה.
בדגמים מסוימים) ) "Nano-Silver" • מערכת עיקור באמצעות חלקיקי כסף
באמצעות חלקיקי כסף זעירים המוזרמים לתוך המכונה, הכביסה מעוקרת עד 99.9% בדומה
לתהליך הרתחת כביסה.
• כביסה באמצעות בועות אוויר (בדגמים מסוימים בלבד)
טכנולוגיה מתקדמת זו יוצרת מיליוני בועות זעירות בתוך התוף בעת מחזור הכביסה, והבועות
ממיסות באופן מושלם את חלקיקי חומר הכביסה ומסלקות את כל הלכלוך בבגדים בעדינות ובצורה
מושלמת.
תוכן העניינים
תוכן עמוד
הקדמה..................................................................................................... 3
חלקים ותכונות ........................................................................................... 4
הוראות בטיחות.......................................................................................... 5
הוראות התקנה .......................................................................................... 6
חיבור צינור כניסת המים .............................................................................. 7
חיבורי החשמל........................................................................................... 8
מערכת הניקוז............................................................................................ 8
איזון המכונה.............................................................................................. 8
הפעלת המכונה.......................................................................................... 9
לוח הבקרה ............................................................................................. 11
תהליך הכביסה ובחירת תוכנית ................................................................... 12
תחזוקה .................................................................................................. 21
ניקוי המסננים .......................................................................................... 22
הסרת כתמים .......................................................................................... 23
איתור תקלות........................................................................................... 24
נתונים טכניים .......................................................................................... 25
תחנות שירות ברחבי הארץ .......................................................... בגב החוברת
4
חלקים ותכונות
החלקים והתכונות העיקריות מופיעים באיור שבעמוד זה.
הכירו היטב את חלקי המכונה והתכונות, לפני תחילת השימוש במכונה.
הערה
השרטוטים והאיורים בחוברת עלולים להיות שונים בהתאם לדגמי המכונות.
חוברת זו מיועדת לדגמי מכונות שונים לכן, ייתכן ויופיעו בה תיאור תכונות מסוימות שלא כלולות
בדגם המכונה שברשותכם.
כיסוי המסנן
5
הוראות בטיחות
שמרו על חוברת הוראות הפעלה זו
בטיחותכם חשובה לנו.
כדי להפחית סכנה של התלקחות אש, התחשמלות, או פציעה בעת השימוש במכונת הכביסה שלכם,
הקפידו על קיום הנחיות הבטיחות הבסיסיות הבאות.
קראו את כל הוראות הבטיחות לפני תחילת השימוש במכונת הכביסה
• אין להשתמש בחומרים דליקים או לאחסן
אותם במכונה (תכשירים לניקוי יבש, נפט, בנזין
וכו').
אל תוסיפו חומרי דליקים למי הכביסה. אדים
המתנדפים מחומרים אלו עלולים לגרום
להתלקחות אש או פיצוץ.
• לאחר שהחלה תוכנית כביסה, אל תכניסו ידיים
לתוך המכונה עד שהיא תיעצר.
• אל תטפלו בבקרי המכונה.
• מכונה זו לא מיועדת להפעלה על ידי ילדים
צעירים או אנשים מוגבלים ללא השגחה.
• אם כבל החשמל ניזוק, נתקו את המכונה
מרשת החשמל ופנו לתחנת השרות הקרובה
למקום מגוריכם. כדי למנוע סיכונים מיותרים,
רק טכנאי מורשה ומיומן רשאי להחליף את כבל
החשמל.
• הימנעו מלחבר את מכונת הכביסה לרשת
החשמל באמצעות כבל מאריך או שקע מפצל
המיועד לחיבור מכשירי חשמל נוספים.
במקרה ואתם נאלצים לחבר את המכונה
באמצעות כבל מאריך, וודאו שכבל החשמל לא
יבוא במגע עם מים או רטיבות.
אנא...
• אפשרו רק לטכנאי שרות מורשה ומיומן
להתקין, לתקן או להחליף חלקים במכונת
הכביסה שלכם.
• הקפידו לתחזק בצורה נאותה את מכונת
הכביסה שלכם.
• הגנו על מכונת הכביסה מפני פגעי מזג האוויר,
ונתקו אותה מאספקת המים כשהטמפרטורה
במקום בו מוצבת המכונה יורדת מתחת
לנקודת הקיפאון.
• אל תציבו את מכונת הכביסה במקום בו הלחות
גבוהה במיוחד. רטיבות החודרת לרכיבי
המכונה החשמליים עלולה לגרום להתחשמלות
או קצרים ברכיבים החשמליים.
• חברו כראוי את מכונת הכביסה לרשת החשמל,
לאספקת המים ולמערכת הניקוז.
הבנת אחריותכם
• אל תשתמשו בחומרי הלבנה מכלור ואמוניאק או חומצה (כמו למשל, חומץ או מסיר חלודה) במכונת
הכביסה. עלולים להתנדף אדים מסוכנים העלולים לגרום להתלקחות אש והתפוצצות.
• נתקו את מכונת הכביסה מרשת החשמל לפני תחילת הפעולות לניקוי או תחזוקת מכונת הכביסה.
• אל תכבסו פריטים העשויים מסיבי זכוכית (פיברגלס).
חלקיקים זעירים עלולים לנשור בעת הכביסה ולהידבק לפריטי לבוש ולגרום לגירוי בעור הגוף.
• אל תרססו מים על לוח הבקרה של המכונה.
קיימת סכנת התחשמלות או התלקחות אש.
• מכונת כביסה זו חייבת להיות מוארקת.
כדי למנוע סכנת התחשמלות, וודאו שקו החשמל המזין את המכונה מוארק בהארקה תקנית.
6
הוראות התקנה
פירוק חיזוקי ההובלה
1. לפני תחילת השימוש במכונת הכביסה הסירו את
מוטות חיזוקי ההובלה ( 3 יח') ביחד עם הגומיות.
• אם לא תסירו את חיזוקי ההובלה, עלולות
להיגרם רעידות חזקות, רעשים, פעולה לא
תקינה ונזק למכונת הכביסה.
2. הבריגו החוצה את 3 מוטות חיזוקי ההובלה
בעזרת הפתח הפתוח המצורף למכונה, ושמרו
על המוטות לשימוש עתידי.
• אם בעתיד תרצו להוביל את המכונה, הרכיבו
חזרה את מוטות חיזוקי ההובלה.
3. סגרו את החורים עם מחזיקי הפקקים
המצורפים למכונה.
מיקום הצבת מכונת הכביסה
• בדקו היטב את המקום בו תציבו את מכונת הכביסה, וודאו שקיימים כל הדברים הנחוצים להתקנה נכונה.
• אל תציבו או תאחסנו את מכונת הכביסה במקום בו הטמפרטורה
00 כדי למנוע נזק כתוצאה מקיפאון. C - יורדת מתחת ל
• אל תניחו או תאחסנו חומרי כביסה מעל המכונה.
• הציבו את המכונה על רצפה מאוזנת ויציבה.
אם מכונת הכביסה מוצבת על רצפה לא מתאימה, עלולים להישמע
רעשים, רעידות חזקות ופעולה לא תקינה. אם מכונת הכביסה לא
מאוזנת, תוכלו לאזן אותה באמצעות הרגליות המתכווננות.
• אם מכונת הכביסה מוצבת על שטיח, וודאו שפתחי האוורור לא חסומים.
• השאירו מרווח אוורור מתאים ( 2 ס"מ מדפנות הצד ו- 10 ס"מ מאחור).
• אם מכונת הכביסה מותקנת בגומחה, השאירו מרווח של 3 ס"מ לפחות מעל המכונה.
7
חיבור צינור כניסת המים
יש לחבר את מכונת הכביסה למערכת אספקת המים באמצעות צינור כניסת המים החדש המסופק עם
המכונה. אין להשתמש בצינור כניסת מים ישן.
הערה: היזהרו לא להחליף ולחבר צינור מים קרים לכניסת מים חמים ולהפך.
חיבור לברז מים רגיל
משכו מטה את הצווארון
בצינור כניסת המים כדי
להפרידו ממתאם ברז המים.
שחררו והסירו את ארבעת
הברגים כדי להתאימם לברז
המים.
התאימו את מתאם הברז
לברז המים והדקו את
ארבעת הברגים היטב תוך
כדי דחיפת המתאם כלפי
מעלה כך שאטם הגומי
יהודק היטב לברז המים.
הסירו את הסרט והבריגו את
A לתוך מחבר B מחבר
והדקו היטב.
חברו את צינור כניסת המים
למתאם ברז המים במשיכה
מטה של הצווארון בקצה
הצינור.
חברו את מתאם צינור
כניסת המים לכניסת המים
במכונת הכביסה בסיבוב
בכיוון השעון והדקו היטב.
אנא וודאו שאטם הגומי מוכנס
לתוך מחבר צינור המים.
חיבור לברז מים עם הברגה
חברו את צינור כניסת המים
לברז המים בסיבוב בכיוון
השעון והדקו היטב.
במידת הצורך חברו את
מתאם התבריג.
חברו את צינור כניסת המים
למחבר כניסת המים
במכונת הכביסה והדקו
היטב.
וודאו שאטם הגומי בתוך המחבר
8
חיבורי החשמל
אזהרה סכנת התחשמלות: אי ביצוע הנחיות הבטיחות המפורטות להלן עלול לגרום למוות או
פציעה קשה
• חובה לחבר את מכונת הכביסה להארקה
תקנית.
• אם תקע החשמל לא מתאים, רק טכנאי מיומן
רשאי לבצע את החלפת התקע.
• אל תחברו את מוליך ההארקה לצינור גז.
• אל תנתקו את מוליך ההארקה מתקע החשמל.
• במקרה של ספק, פנו לחשמלאי מוסמך כדי
שיבדוק את תקינות ההארקה בביתכם.
המלצות להארקה תקנית
לבטיחותכם האישית, מכונת הכביסה חייבת להיות מוארקת כהלכה.
עם פין 'B' המצויד בתקע 'A' מכונת הכביסה מסופקת עם כבל חשמל
הארקה. כדי לצמצם את האפשרות להתחשמלות, כבל החשמל חייב להיות
המוארק בהארקה תקנית. במקרה ששקע החשמל לא 'C' מחובר לשקע
תקין או קיים ספק לגבי תקינות ההארקה, באחריותכם לפנות לחשמלאי
מוסמך כדי שיבצע בדיקה יסודית ויבצע את התיקונים הנדרשים.
מערכת הניקוז
• הציבו את צינור הניקוז בגובה שלא יעלה על 100 ס"מ ולא יהיה נמוך מ- 60 ס"מ.
• כאשר אתם מחברים את צינור הניקוז לכיור או אמבטיה, קשרו אותו עם סרט קשירה כדי להבטיח
שלא ישתחרר ויגרום להצפה.
• אם צינור הניקוז ארוך מדי, אל תדחפו אותו חזרה לתוך המכונה.
דבר זה עלול לגרום רעש חריג.
איזון המכונה
אם המכונה מוצבת על רצפה לא ישרה, a
עלולים להיגרם רעשים, רעידות ופעולה
לא תקינה של המכונה.
9
אזנו את המכונה עם הרגליות המתכווננות. b
• בדקו האם קיים מרווח כלשהו בין ארבעת
הרגליות ובין הרצפה.
• סובבו את הרגליות המתכווננות בעזרת
המפתח הפתוח המצורף למכונה כדי לאזן את
המכונה וודאו שהמכונה לא מתנדנדת או נוטה
על צידה בעזרת פלס מים.
• לאחר שסיימתם את איזון המכונה, הדקו את
אומי ההידוק כדי שהרגליות לא תשתחררנה.
לחצו על 4 הפינות של המשטח העליון במכונת c
הכביסה כד לוודא שהמכונה מוצבת בצורה
יציבה ולא מתנדנדת.
הערה
יש לוודא שהמכונה לא מתנדנדת וכל ארבעת
הרגליות המתכווננות מוצבות היטב על הרצפה.
הפעלת המכונה
כדי להבטיח תוצאות כביסה מיטביות, עליכם להפעיל את מכונת הכביסה כראוי.
פרק זה יעניק לכם מידע חשוב לגבי ההפעלה הנכונה.
הכנת הבגדים לכביסה
• רכסו רוכסנים, שחררו לחצנים ווים כדי למנוע
היתפסותם לפריטים אחרים.
הסירו פינים, אבזמים וחפצים קשיחים אחרים
כדי למנוע היווצרות שריטות בתוף המכונה.
• רוקנו כיסים ומשכו את הכיסים כלפי חוץ.
• סובבו כלפי מטה כפלים ושרוולים והפכו פריטי
לבוש מאריגים סינתטיים כך שהחלק הפנימי
יפנה כלפי חוץ.
• קשרו שרוכים ואבנטים כדי למנוע את הסתבכותם.
• טפלו בכתמים. (עיינו בפרק "הסרת כתמים")
10
מיון
• הפרידו פריטי לבוש מאד מלוכלכים, אפילו אם הם באופן רגיל מכובסים יחד עם שאר הכביסה.
• הפרידו פריטים כהים מפריטי לבוש בהירים, ופריטים מצבעים לא יציבים ודוהים מפריטים העשויים
מצבעים יציבים.
רמת הלכלוך (כבד, רגיל, קל)
צבע (לבן, בהיר, כהה)
מוך (מסיר מוך, קולט מוך)
הפרידו פריטי לבוש בהתאם לרמת הלכלוך.
הפרידו בגדים לבנים מ מבגדים צבעוניים.
כבסו בנפרד בגדים היוצרים מוך מבגדים הקולטים מוך.
טעינת הכבסים במכונה
• הכניסו את הכבסים למכונה כשהם רפויים.
להשגת תוצאות כביסה מיטביות ולמניעת
היווצרות קמטים, הכבסים חייבים לנוע בתוך
התוף בחופשיות.
• טענו את הכבסים במכונה כראוי בהתאם למשקל
הכביסה המרבי המוגדר.
העמסת יתר ובחירת תוכנית כביסה למטען
כביסה קטן יותר עלולה לגרום ל:
- לתוצאות כביסה גרועות
- הגדלת הקמטים
- היווצרות כמות מוך מוגזמת
- בלאי מוגבר לכבסים (כתוצאה מחיכוך)
• ערבבו פריטים קטנים וגדולים יחדיו בכל מטען
כביסה כדי לאפשר איזון נכון של הכבסים בתוף.
חוסר איזון עלול לגרום רעידות חזקות בעת
הסחיטה.
• הקטינו את זמן תוכנית הכביסה בעת כביסת
כמות קטנה של כבסים. כביסת כמות קטנה של
כבסים מצריכה זמן כביסה קצר יותר.
• השתמשו בכיוון מטען כביסה גדול כדי להקטין
היווצרות קמטים בפריטי לבוש ללא גיהוץ
ואריגים סינתטיים מסוימים. לכביסת פריטים
אלו נדרש מרווח תנועה גדול יותר בתוך המים
מאשר לפריטים כבדים (מגבות וג'ינסים).
הוספת חומרי כביסה
תא חומרי הכביסה a
הוספת מרכך כביסה b
• במקרה הצורך, הוסיפו כמות מדודה של חומר
ריכוך נוזלי לתא מרכך הכביסה.
• שפכו את מרכך הכביסה הנוזלי לפי המינון
המומלץ על ידי היצרן.
• אל תמלאו את תא מרכך המים מעבר לקו
הסימון המרבי.
• מילוי יתר עלול לגרום גלישת המרכך לתוך
המכונה והיווצרות כתמים על הכבסים.
• אל תפתחו את מגירת חומרי הכביסה בעת מילוי
המים.
• הימנעו מהוספת מרכך הכביסה ישירות לבגדים.
11
לוח הבקרה
לחצו על לחצן זה להפעלה או כיבוי המכונה.
זה. Start Hold הפעלה, עצירה ארעית וחזרה לפעולה בלחיצה על לחצן
אם תרצו לבצע שינוי של תוכנית כביסה מופעלת:
לחצו על לחצן זה • בחרו את התוכנית שברצונכם לשנות • לחצו חזרה על לחצן זה.
סובבו את בורר התוכניות ותוכלו לבחור את תוכנית הכביסה הרצויה ונורית החיווי המתאימה
(13~ תידלק. (לפרטים נוספים עיינו בעמודים 20
בלחיצה על לחצן זה תוכלו לשנות את טמפרטורת המים בהתאם לסוג הכביסה. כל לחיצה על
950C • 600C • 400C • 300C • Cold הלחצן תשנה את הטמפרטורה במחזוריות: מים קרים
זה. Spin תוכלו לשנות את מהירות הסחיטה בלחיצה על לחצן סחיטה
.Rinse Hold עצירת שטיפה • נבחרת בלחיצה לסירוגין על לחצן זה עד הופעת
פעולה זו משאירה את הכבסים במי השטיפה הסופית ללא ביצוע סחיטה.
זה. Spin • לניקוז המים או ביצוע הסחיטה הסופית לחצו חזרה על לחצן
המכונה תיעצר לאחר ניקוז המים. ,No Spin ללא סחיטה • אם תבחרו ללא סחיטה
לחצו על לחצן זה וכוונו ,Crease care מניעת קמטים • אם תרצו למנוע היווצרות קמטים
את מהירות הסחיטה בהתאם.
מיועדת להוספת מחזור שטיפה המסייע לסלק שאריות חומרי כביסה. Rinse + • שטיפה מוגברת
זמן השטיפה וכמות המים מוגדלים. ,Rinse + • בבחירת פעולת
המכונה תבצע מחזור כביסה ושטיפה לפני Pre Wash - שטיפה מוקדמת• כשתבחרו ב
הכביסה העיקרית. הפעילו את הכביסה המוקדמת לכביסת כבסים מאד
מלוכלכים. השטיפה המוקדמת זמינה בתוכניות לכותנה ואריגים סינתטיים.
Save Time זמן מחזורי הכביסה בתוכניות השונות קבוע מראש. אולם בלחיצה על לחצן חסכון בזמן
זה, תוכלו להפחית את זמן הכביסה בכ- 10 דקות. לחיצה על הלחצן תדליק או תכבה את נורית
ואריגים סינתטיים. Eco החיווי בהתאם. חסכון בזמן זמין בתוכניות כותנה, חסכון
זה מיועד להשהות את זמן התחלת הכביסה. Time Delay לחצן השהייה
נעילת ילדים: השתמשו באפשרות זו כדי להגן על המכונה ולמנוע מילדים לשחק עם בקרי
והשהייה "Save Time" המכונה. בעת פעולת המכונה לחצו בו זמנית על הלחצנים חסכון בזמן
כשנעילת ילדים מופעלת, כל הלחצנים פרט ללחצן הפעלה/כיבוי מנוטרלים. ."Time Delay"
."Time Delay" - ו "Save Time" לביטול נעילת הילדים לחצו חזרה בו זמנית על לחצני
לשינוי תוכנית כביסה כשנעילת ילדים מופעלת:
1. לחצו חזרה בו זמנית על
."Time Delay" - ו "Save Time"
."Start Hold" 2. לחצו על לחצן
3. בחרו את התוכנית הרצויה ולחצו
."Start Hold" חזרה על לחצן
* נעילת הילדים מתבטלת באופן אוטומטי בעת כיבוי המכונה.
12
תהליך הכביסה ובחירת תוכנית
1. תוכנית לכביסת כותנה נבחרת באופן אוטומטי בעת הפעלת המכונה
• לחצו על לחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המכונה.
.Start/Hold • לחצו על לחצן התחלה/עצירה
• מצב פעולה ראשוני:
- תוכנית: כותנה
- כביסה: עיקרית
- שטיפה: 3 מחזורים
- מהירות סחיטה: 800 סל"ד
400C : - טמפרטורת המים
2. בחירה ידנית
• לחצו על לחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המכונה.
• סובבו את בורר התוכניות ובחרו את התוכנית הרצויה ובמידת הצורך בחרו אפשרויות נוספות
.Option בלחיצה על לחצן האפשרויות הנוספות
.Start/Hold • לחצו על לחצן התחלה/עצירה
3. השהיית זמן סיום הכביסה
• תוכלו להשהות את זמן הסיום הכביסה בין שעתיים ל- 12 שעות.
לדוגמא: להשהיית סיום הכביסה ב- 8 שעות בצעו את הפעולות הבאות:
תקדם את הזמן בשעה אחת Time Delay * כל לחיצה על לחצן זמן השהיה
• כעת בחרתם את זמן ההשהיה.
.Start/Hold • אם תרצו לבדוק את זמן ההשהיה שנבחר, לחצו חזרה על לחצן התחלה/עצירה
• ההכנות שעליכם לבצע לפני תחילת זמן ההשהיה:
- פתחו את ברז המים
- טענו כביסה וסגרו את דלת התוף
- שטיפה: 3 מחזורים
- הכניסו למגירת חומרי הכביסה את חומר הכביסה ואת מרכך הכביסה
• לביטול השהית סיום הכביסה, לחצו על לחצן הפעלה/כיבוי.
13
3. תוכניות כביסה
* תוכניות מומלצות בהתאם לסוג הכבסים
תוכנית סוג האריג טמפרטורה
נכונה
אפשרויות נוספות משקל
מרבי
בדקו תחילה אם פריטי
הלבוש מיועדים לכביסה
במכונה (כותנה לבנה,
מגבות פשתן וסדינים...)
600C
(950C)
כביסה מוקדמת
שטיפה מוגברת
מניעת קמטים
7.0 ק"ג
כותנה
חסכון פריטי לבוש מצבעים יציבים
חולצות, בגדי ערב,
פיז'מות..) ופריטים מכותנה
לבנה מלוכלכים קלות
(הלבשה תחתונה...).
400C
(600C, 300C)
כביסה מוקדמת
שטיפה מוגברת
מניעת קמטים
7.0 ק"ג
חסכון פריטי כביסה זהים לתוכנית
כביסת כותנה.
600C
כביסה מוקדמת
שטיפה מוגברת
מניעת קמטים
7.0 ק"ג
סינתטית
פוליאמיד, אקריל,
פוליאסטר
400C
(600C, 300C)
כביסה מוקדמת
שטיפה מוגברת
מניעת קמטים
פחות מ-
1.5 ק"ג
עדינה אריגים עדינים רגישים
(משי, וילונות...) קרה שטיפה מוגברת
מניעת קמטים
פחות מ-
1.0 ק"ג
צמר
דברי צמר טהור חדשים
בלבד הניתנים לכביסה
במכונה.
קרה שטיפה מוגברת
מניעת קמטים
פחות מ-
1.0 ק"ג
כביסה ביד פריטי עדינים המסומנים
לכביסה ביד ודברי צמר
קרה
(300C)
שטיפה מוגברת
מניעת קמטים
פחות מ-
1.0 ק"ג
מהירה פריטי לבוש צבעוניים
מלוכלכים קלות.
300C
(400C, Cold)
שטיפה מוגברת
מניעת קמטים
פחות מ-
1.0 ק"ג
.Pre Wash • כביסה מוקדמת: אם הכביסה מאד מלוכלכת, מומלץ להשתמש בכביסה מוקדמת
כביסה מוקדמת זמינה לתוכניות כותנה וסינתטית.
מיועדת להסרת שאריות של Pre Wash • שטיפה מוגברת: האפשרות הנוספת לשטיפה מוגברת
חומר הדחה.
טמפרטורת המים יורדת אולם זמן התוכנית מתארך. ,Eco • תוכנית חסכון: בבחירת תוכנית חסכון
בכך תוכלו לחסוך בצריכת החשמל מבלי לפגוע באיכות הכביסה.
14
* תוכנית לכביסת כותנה
1
הכניסו את הכבסים לתוך התוף. הכניסו חומר כביסה ומרכך כביסה לתא חומרי
הכביסה.
סגרו את הדלת.
• הכניסו את חומר הכביסה לתא הכביסה העיקרית ולתא הכביסה המוקדמת
במגירת חומרי הכביסה.
."Max" מלאו מרכך כביסה עד סימן הכמות המרבית
• את חומר הכביסה המיועד לכביסה המוקדמת הכניסו רק אם אתם מבצעים כביסה
מוקדמת.
• אם אתם מבצעים הלבנת כביסה, הכניסו את חומר ההלבנה יחד עם חומר
הכביסה לתא חומר הכביסה המיועד לכביסה העיקרית.
."Power" 2 לחצו על לחצו ההפעלה
• "- -" יופיע בצג וכל נוריות חיווי התוכניות תידלקנה.
3
."Cotton" סובבו את בורר התוכניות ובחרו בתוכנית לכביסת כותנה
לאחר שתלחצו על לחצן "Start/Hold" • אם תלחצו על לחצן התחלה.עצירה
מבלי לבחור תוכנית כביסה, תוכנית כותנה תיבחר באופן "Power" ההפעלה
אוטומטי כברירת מחדל.
400 , מהירות סחיטה ב- 800 סל"ד ו- 3 מחזורי שטיפה C • טמפרטורת מים של
נבחרים באופן אוטומטי.
• אם תרצו לשנות את טמפרטורת המים, מהירות הסחיטה ולהוסיף אפשרויות
נוספות (שטיפה מוגברת, מניעת קמטים) לחצו על הלחצן המתאים.
4
."Start/Hold" לחצו על לחצן התחלה.עצירה
• דלת התוף ננעלת, ומתחיל תהליך הכביסה.
הערות
כדי "Start/Hold" • אם תרצו לשנות את הכיוונים תוך כדי הפעולה, לחצו על לחצן התחלה.עצירה
לעצור את התהליך ולחצו על הלחצן הרצוי.
950 ניתנות לבחירה בתוכנית כותנה. C - 600 ו C ,400C ,300C • טמפרטורות כביסה
• האפשרויות לכביסה מוקדמת, שטיפה מוגברת, ומניעת קמטים ניתנות לבחירה בתוכניות כותנה.
אזהרה!
950 , כמות מסוימת של מים קרים מסופקים למכונה לפני C • אם תבחרו בטמפרטורת כביסה של
ניקוז המים כדי להגן על המשתמש מפני סכנת כוויות על ידי הורדת טמפרטורת המים החמים.
(היזהרו מלגעת במים המנוקזים מהמכונה מכיוון שהם עדיין יכולים להיות חמים מאד למגע
למרות תוספת המים הקרים).
15
* תוכנית חסכון
1
הכניסו את הכבסים לתוך התוף. הכניסו חומר כביסה ומרכך כביסה לתא חומרי
הכביסה.
סגרו את הדלת.
• הכניסו את חומר הכביסה לתא הכביסה העיקרית ולתא הכביסה המוקדמת
במגירת חומרי הכביסה.
."Max" מלאו מרכך כביסה עד סימן הכמות המרבית
• את חומר הכביסה המיועד לכביסה המוקדמת הכניסו רק אם אתם מבצעים כביסה
מוקדמת.
• אם אתם מבצעים הלבנת כביסה, הכניסו את חומר ההלבנה יחד עם חומר
הכביסה לתא חומר הכביסה המיועד לכביסה העיקרית.
."Power" 2 לחצו על לחצו ההפעלה
• "- -" יופיע בצג וכל נוריות חיווי התוכניות תידלקנה.
3
."Eco" סובבו את בורר התוכניות ובחרו בתוכנית חסכון
600 , מהירות סחיטה ב- 800 סל"ד ו- 3 מחזורי שטיפה C • טמפרטורת מים של
נבחרים באופן אוטומטי.
• אם תרצו לשנות את טמפרטורת המים, מהירות הסחיטה ולהוסיף אפשרויות
נוספות (שטיפה מוגברת, מניעת קמטים) לחצו על הלחצן המתאים.
4
."Start/Hold" לחצו על לחצן התחלה.עצירה
• דלת התוף ננעלת, ומתחיל תהליך הכביסה.
הערות
כדי "Start/Hold" • אם תרצו לשנות את הכיוונים תוך כדי הפעולה, לחצו על לחצן התחלה.עצירה
לעצור את התהליך ולחצו על הלחצן הרצוי.
600 ניתנת לבחירה בתוכנית חסכון. C • רק טמפרטורות כביסה של
• רק האפשרויות שטיפה מוגברת ומניעת קמטים ניתנות לבחירה בתוכניות חסכון.
16
* תוכנית לכביסה סינתטית
1
הכניסו את הכבסים לתוך התוף. הכניסו חומר כביסה ומרכך כביסה לתא חומרי
הכביסה.
סגרו את הדלת.
• הכניסו את חומר הכביסה לתא הכביסה העיקרית ולתא הכביסה המוקדמת
במגירת חומרי הכביסה.
."Max" מלאו מרכך כביסה עד סימן הכמות המרבית
• את חומר הכביסה המיועד לכביסה המוקדמת הכניסו רק אם אתם מבצעים כביסה
מוקדמת.
• אם אתם מבצעים הלבנת כביסה, הכניסו את חומר ההלבנה יחד עם חומר
הכביסה לתא חומר הכביסה המיועד לכביסה העיקרית.
."Power" 2 לחצו על לחצו ההפעלה
• "- -" יופיע בצג וכל נוריות חיווי התוכניות תידלקנה.
3
."Sinthetic" סובבו את בורר התוכניות ובחרו בתוכנית לכביסה סינתטית
400 , מהירות סחיטה ב- 800 סל"ד ו- 3 מחזורי שטיפה C • טמפרטורת מים של
נבחרים באופן אוטומטי.
• אם תרצו לשנות את טמפרטורת המים, מהירות הסחיטה ולהוסיף אפשרויות
נוספות (שטיפה מוגברת, מניעת קמטים) לחצו על הלחצן המתאים.
4
."Start/Hold" לחצו על לחצן התחלה.עצירה
• דלת התוף ננעלת, ומתחיל תהליך הכביסה.
הערות
כדי "Start/Hold" • אם תרצו לשנות את הכיוונים תוך כדי הפעולה, לחצו על לחצן התחלה/עצירה
לעצור את התהליך ולחצו על הלחצן הרצוי.
600 ניתנות לבחירה בתוכנית לכביסה סינתטית. C - 400 ו C ,300C • טמפרטורות כביסה
• האפשרויות לכביסה מוקדמת, שטיפה מוגברת, ומניעת קמטים ניתנות לבחירה בתוכנית לכביסה
סינתטית.
• מטען הכביסה המרבי לתוכנית סינתטית הוא עד 1.5 ק"ג.
17
* תוכנית לכביסה עדינה
1
הכניסו את הכבסים לתוך התוף. הכניסו חומר כביסה ומרכך כביסה לתא חומרי
הכביסה.
סגרו את הדלת.
• הכניסו את חומר הכביסה לתא הכביסה העיקרית ולתא הכביסה המוקדמת
במגירת חומרי הכביסה.
."Max" מלאו מרכך כביסה עד סימן הכמות המרבית
• את חומר הכביסה המיועד לכביסה המוקדמת הכניסו רק אם אתם מבצעים כביסה
מוקדמת.
."Power" 2 לחצו על לחצו ההפעלה
• "- -" יופיע בצג וכל נוריות חיווי התוכניות תידלקנה.
3
."Delicate" סובבו את בורר התוכניות ובחרו בתוכנית לכביסה עדינה
1:06 ' יופיע בצג וכל נוריות חיווי התוכניות תידלקנה. ' •
מהירות סחיטה ב- 400 סל"ד ו- 2 מחזורי שטיפה ,'Cold' • טמפרטורת מים קרה
נבחרים באופן אוטומטי.
• אם תרצו לשנות את מהירות הסחיטה ולהוסיף אפשרויות נוספות (שטיפה
מוגברת, מניעת קמטים) לחצו על הלחצן המתאים.
4
."Start/Hold" לחצו על לחצן התחלה.עצירה
• דלת התוף ננעלת, ומתחיל תהליך הכביסה.
הערות
כדי "Start/Hold" • אם תרצו לשנות את הכיוונים תוך כדי הפעולה, לחצו על לחצן התחלה.עצירה
לעצור את התהליך ולחצו על הלחצן הרצוי.
ניתנת לבחירה בתוכנית לכביסה עדינה. 'Cold' • רק טמפרטורת מים קרה
• מהירות סחיטה של 1000 סל"ד לא ניתנת לבחירה בתוכנית לכביסה עדינה.
• רק האפשרויות לשטיפה מוגברת ומניעת קמטים ניתנות לבחירה בתוכנית לכביסה עדינה.
• מטען הכביסה המרבי לתוכנית עדינה הוא עד 1.0 ק"ג.
18
* תוכנית לכביסת דברי צמר
1
הכניסו את הכבסים לתוך התוף. הכניסו חומר כביסה ומרכך כביסה לתא חומרי
הכביסה.
סגרו את הדלת.
• הכניסו את חומר הכביסה לתא הכביסה העיקרית ולתא הכביסה המוקדמת
במגירת חומרי הכביסה.
."Max" מלאו מרכך כביסה עד סימן הכמות המרבית
• את חומר הכביסה המיועד לכביסה המוקדמת הכניסו רק אם אתם מבצעים כביסה
מוקדמת.
."Power" 2 לחצו על לחצו ההפעלה
• "- -" יופיע בצג וכל נוריות חיווי התוכניות תידלקנה.
3
."Wool" סובבו את בורר התוכניות ובחרו בתוכנית לכביסת דברי צמר
1:06 ' יופיע בצג וכל נוריות חיווי התוכניות תידלקנה. ' •
מהירות סחיטה ב- 400 סל"ד ו- 2 מחזורי שטיפה ,'Cold' • טמפרטורת מים קרה
נבחרים באופן אוטומטי.
• אם תרצו לשנות את מהירות הסחיטה ולהוסיף אפשרויות נוספות (שטיפה
מוגברת, מניעת קמטים) לחצו על הלחצן המתאים.
4
."Start/Hold" לחצו על לחצן התחלה.עצירה
• דלת התוף ננעלת, ומתחיל תהליך הכביסה.
הערות
כדי "Start/Hold" • אם תרצו לשנות את הכיוונים תוך כדי הפעולה, לחצו על לחצן התחלה.עצירה
לעצור את התהליך ולחצו על הלחצן הרצוי.
ניתנת לבחירה בתוכנית לכביסה לדברי צמר. 'Cold' • רק טמפרטורת מים קרה
• מהירות סחיטה של 1000 סל"ד לא ניתנת לבחירה בתוכנית לכביסת דברי צמר כדי להגן על
הפריטים העדינים.
• רק האפשרויות לשטיפה מוגברת ומניעת קמטים ניתנות לבחירה בתוכנית לכביסת דברי צמר.
• מטען הכביסה המרבי לתוכנית לדברי צמר הוא עד 1.0 ק"ג.
• השתמשו אך ורק בחומר כביסה מיוחד המיועד לדברי צמר.
(היות וחומר כביסה טבעי לדברי צמר יוצר בועות, השתמשו במינון הנכון).
19
* תוכנית לכביסה ביד
1
הכניסו את הכבסים לתוך התוף. הכניסו חומר כביסה ומרכך כביסה לתא חומרי
הכביסה.
סגרו את הדלת.
• הכניסו את חומר הכביסה לתא הכביסה העיקרית ולתא הכביסה המוקדמת
במגירת חומרי הכביסה.
."Max" מלאו מרכך כביסה עד סימן הכמות המרבית
• את חומר הכביסה המיועד לכביסה המוקדמת הכניסו רק אם אתם מבצעים כביסה
מוקדמת.
."Power" 2 לחצו על לחצו ההפעלה
• "- -" יופיע בצג וכל נוריות חיווי התוכניות תידלקנה.
3
."Hand Wash" סובבו את בורר התוכניות ובחרו בתוכנית לכביסה ביד
1:22 ' יופיע בצג וכל נוריות חיווי התוכניות תידלקנה. ' •
מהירות סחיטה ב- 400 סל"ד ו- 3 מחזורי שטיפה ,'Cold' • טמפרטורת מים קרה
נבחרים באופן אוטומטי.
• אם תרצו לשנות את מהירות הסחיטה ולהוסיף אפשרויות נוספות (שטיפה
מוגברת, מניעת קמטים) לחצו על הלחצן המתאים.
4
."Start/Hold" לחצו על לחצן התחלה.עצירה
• דלת התוף ננעלת, ומתחיל תהליך הכביסה.
הערות
כדי "Start/Hold" • אם תרצו לשנות את הכיוונים תוך כדי הפעולה, לחצו על לחצן התחלה.עצירה
לעצור את התהליך ולחצו על הלחצן הרצוי.
ניתנת לבחירה בתוכנית לכביסה ביד. 'Cold' • רק טמפרטורת מים קרה
• מהירות סחיטה של 1000 סל"ד לא ניתנת לבחירה בתוכנית לכביסה ביד כדי להגן על הפריטים
העדינים.
• רק האפשרויות לשטיפה מוגברת ומניעת קמטים ניתנות לבחירה בתוכנית לכביסת דברי צמר.
• השתמשו בתוכנית לכביסה ביד רק לפריטים המסומנים בתווית התפורה בבגדים כמיועדים
"לכביסה ביד".
20
* מהירה 30
1
הכניסו את הכבסים לתוך התוף. הכניסו חומר כביסה ומרכך כביסה לתא חומרי
הכביסה.
סגרו את הדלת.
• הכניסו את חומר הכביסה לתא הכביסה העיקרית ולתא הכביסה המוקדמת
במגירת חומרי הכביסה.
."Max" מלאו מרכך כביסה עד סימן הכמות המרבית
• את חומר הכביסה המיועד לכביסה המוקדמת הכניסו רק אם אתם מבצעים כביסה
מוקדמת.
."Power" 2 לחצו על לחצו ההפעלה
• "- -" יופיע בצג וכל נוריות חיווי התוכניות תידלקנה.
3
."Quick" סובבו את בורר התוכניות ובחרו בתוכנית מהירה
1:16 ' יופיע בצג וכל נוריות חיווי התוכניות תידלקנה. ' •
300 ', מהירות סחיטה ב- 800 סל"ד ו- 2 מחזורי שטיפה C' • טמפרטורת מים קרה
נבחרים באופן אוטומטי.
• אם תרצו לשנות את טמפרטורת הכביסה, מהירות הסחיטה ולהוסיף אפשרויות
נוספות (שטיפה מוגברת, מניעת קמטים) לחצו על הלחצן המתאים.
4
."Start/Hold" לחצו על לחצן התחלה.עצירה
• דלת התוף ננעלת, ומתחיל תהליך הכביסה.
הערות
כדי "Start/Hold" • אם תרצו לשנות את הכיוונים תוך כדי הפעולה, לחצו על לחצן התחלה.עצירה
לעצור את התהליך ולחצו על הלחצן הרצוי.
300 ' ניתנות לבחירה בתוכנית לכביסה מהירה. C' - 400 ' ו C' ,'Cold' • רק טמפרטורות מים קרה
• רק האפשרויות לשטיפה מוגברת ומניעת קמטים ניתנות לבחירה בתוכנית לכביסה מהירה.
21
תחזוקה
טיפול ותחזוקה נאותה מאריכים את חיי המכונה. פרק זה מסביר לכם כיצד לטפל נכון ובצורה בטיחותית
במכונת הכביסה שלכם.
ניקוי מכונת הכביסה
משטחים חיצוניים משטחים פנימיים
נגבו וסלקו מיד שאריות של חומרי כביסה, הלבנה
ורטיבות עם מטלית לחה או סוג רך.
נגבו לעתים קרובות את המשטחים החיצוניים של
המכונה כדי לשוות לה מראה חדש לאורך זמן.
כדי לנקות את המשטחים הפנימיים של המכונה,
הכינו תמיסה של 250 מ"ל חומר הלבנה כלורי ו-
500 מל' של חומר כביסה, הכניסו את התמיסה
למכונה והפעילו תוכנית כביסה ארוכה.
חזרו על התהליך במידת הצורך.
אל תכניסו חפצים חדים או פריטי מתכת לתוך המכונה.
גופים אלו עלולים לגרום נזק לגימור הפנימי של המכונה.
בדקו את הכיסים ורוקנו מטבעות, סיכות, מהדקים, ברגים,
אומים וכו'.
אל תניחו חפצים אלו על מכונת הכביסה.
אחסון, והכנת המכונה לחורף קר מאד
התקינו ואחסנו את מכונת הכביסה שלכם במקום שבו היא לא תקפא. כמות מים מסוימת הנשארת
בתוך המכונה ובצינורות עלולה לקפוא ולגרום נזק למכונה.
אם אתם מאחסנים את המכונה או מזיזים אותה בחורף קר וקפוא, הכינו את המכונה לחורף.
הכנת המכונה לחורף קפוא הכנת המכונה שימוש חוזר
• סגרו את ברז המים
• נתקו את צינורות כניסת המים ורוקנו את המים
מתוכם.
• הפעילו את המכונה בתוכנית לניקוז המים
.( וסחיטה סופית במשך כדקה (עיינו בעמ' 11
• נתקו את המכונה מרשת החשמל.
• שטפו את צינורות הכניסה במים.
• חברו חזרה את צינורות כניסת המים.
• פתחו את ברז אספקת המים.
• חברו את המכונה לרשת החשמל.
טיפול לפני יציאה לחופשה או אי שימוש במכונה
הפעילו את המכונה רק כאשר אתם נמצאים בבית.
אם יש בכוונתכם לצאת לחופשה ארוכה או לא להשתמש תקופה ארוכה במכונה, עליכם לבצע את
הפעולות הבאות:
• הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר ונתקו את קו החשמל המזין את השקע.
• סגרו את ברזי אספקת המים למכונה.
פעולות אלו יסייעו לכם למנוע הצפת מים (במקרה של דליפה מהצינור כתוצאה מלחץ גבוה) בעת
שאתם נעדרים מביתכם.
22
ניקוי המסננים
ניקוי מסנן כניסת המים
• נקו את המסנן כאשר מים דולפים מכניסת המים.
הוציאו את תקע
החשמל מהשקע
בקיר לפני תחילת
פעולות הניקוי.
סגרו את ברז המים
ונתקו את צינורות
כניסת המים
מהמכונה.
משכו החוצה את
המסנן.
הסירו את הלכלוך
מפתח כניסת המים
בעזרת מברשת.
ניקוי מסנן ניקוז המים
• מסנן זה מיועד ללכוד חפצים וגופים זרים כמו למשל, חוטים, מטבעות, סיכות, כפתורים וכו'.
• אם לא תנקו את מסנן ניקוז המים לעתים קרובות (כל 10 מחזורי כביסה), עלולות להופיע הפרעות
בניקוז המים.
אזהרה: נקטו בעל אמצעי הזהירות כשהמים המנוקזים מהמכונה חמים.
1. פתחו את הכיסוי התחתון
בעזרת מטבע. שחררו (a)
ומשכו (b) את פקק הצינור
החוצה את הצינור.
מהצינור, (b) 2. הוציאו את הפקק
ואפשרו למים לזרום החוצה.
השתמשו בקערה כדי לאסוף את
המים. כשהפסיקה יציאת המים,
סובבו שמאלה ופתחו את מסנן
.(c) המשאבה
1. הוציאו גופים זרים ממסנן
לאחר הניקוי, .(c) המשאבה
הכניסו את המסנן בסיבוב
(b) ימינה והכניסו את הפקק
למקומו המקורי. סגרו את
הכיסוי התחתון.
ניקוי מגירת חומרי הכביסה
*כששאריות חומרי כביסה ומרכך כביסה נשארים במגירת חומרי הכביסה:
- יש לנקות ולהסיר אותם מעת לעת בעזרת סילון מים זורמים.
- במידת הצורך תוכלו להסיר מהמכונה את מגירת חומרי הכביסה בלחיצה על התפס כלפי מטה
ומשיכת המגירה החוצה.
- כדי להקל את פעולות הניקוי, החלק העליון של תא מרכך הכביסה ניתן להסרה.
*חומר כביסה מצטבר בתוך הגומחה במכונה ויש לנקות אותו ביסודיות בעזרת מברשת.
* לאחר שסיימתם את פעולות הניקוי, הרכיבו חזרה את מגירת חומרי הכביסה, ובצעו
מחזור שטיפה ללא כביסה.
23
הסרת כתמים
להשגת תוצאות מיטביות, כתמים, לכלוך רב, או חלקיקים שומניים יש להסיר בכביסה מוקדמת או
בהשריה. השריה מסייעת להסיר כתמי חלבון כמו למשל, דם, חלב או עשב. כביסה מוקדמת מסייעת
לרכך לכלוך לפני הכביסה העיקרית.
כללים להסרת כתמים
• השתמשו במים פושרים כדי להשרות או לבצע כביסה מוקדמת. מים חמים עלולים לקבע כתמים.
• מרבית הכתמים ניתנים להסרה בקלות כשהם עדיין טריים.
• לפני הטיפול בכתמים כלשהם, וודאו את סוג הכתם, עד כמה הוא ישן, מה סוג האריג ועד כמה הצבע
יציב (בדקו את התווית התפורה בבגד).
• כביסה וייבוש עלולים לקבע כתמים מסוימים.
• התחילו עם מים קרים או פושרים. מים חמים עלולים לקבע כתמים מסוימים.
• כאשר מומלצת הלבנה, השתמשו במלבין הבטוח לשימוש באריג המוכתם.
• הניחו את הכתם כשהוא מופנה כלפי מטה על מגבת נייר או מטלית לבנה. מרחו מסיר כתמים
מאחורי הכתם. פעולה זו תמשוך את הכתם מתוך האריג במקום להעבירו דרך האריג.
מדריך להסרת כתמים
כתם להסרת הכתם
דם שטפו מיד במים קרים.
אם הכתמים נשארים, השרו במים קרים עם חומר כביסה אנזימי לכביסה מוקדמת.
גומי לעיסה הניחו על הכתם שקית ניילון המכילה קרח כדי להקשות את גומי הלעיסה.
גרדו את גומי הלעיסה ככל שניתן ושטפו עם ספירט לבן.
קקאו, שוקולד נגבו בספוג טבול במים קרים והשרו במים קרים עם חומר כביסה אנזימי לכביסה מוקדמת.
אם נשארים כתמים, שפשפו עם מעט חומר כביסה ושטפו במים קרים.
קפה ספגו מהר בנייר סופג ושטפו מיד במים קרים.
שפשפו עם מעט חומר כביסה וכבסו בטמפרטורה הגבוהה ביותר המותרת לסוג הבד.
שמנת/חלב גלידה שטפו במים קרים וכבסו בכביסה רגילה.
אם נשאר עדיין כתם, שפשפו את הכתם עם ספוג רך וספירט לבן.
דאודורנט
שפשפו את האזור הנגוע עם חומץ לבן ולאחר מכן שטפו במים קרים.
שפשפו את הכתם עם ספירט לבן.
טפלו בכתמים קשים עם חומר כביסה אנזימי לכביסה מוקדמת.
ביצים שטפו עם חומר כביסה אנזימי לכביסה מוקדמת וכבסו בתוכנית כביסה רגילה.
מרכך כביסה שפשפו את האזור בתמיסת חומר כביסה וכבסו בתוכנית כביסה רגילה.
כתמי פירות טפלו בכתם בעזרת ספוג ומים קרים מהר ככל שניתן .
מרחו מעט חומר כביסה על הכתם ושפשו. כבסו בתוכנית כביסה רגילה.
עשבים השתמשו בספוג וספירט לבן.
שפשפו בחומר כביסה אנזימי לכביסה מוקדמת וכבסו בתוכנית כביסה רגילה.
שמן וגריז הניחו את הכתם כשהוא מופנה כלפי מטה על מגבת נייר או מטלית לבנה. שפשפו עם
ספירט לבן או בתכשיר לניקוי יבש וכבסו בתוכנית כביסה רגילה.
מתכת או חלודה מרחו מיץ לימון ומלח והניחו את הבגד בשמש וכבסו בתוכנית רגילה.
שפתון שפשפו את הכתם עם ספירט מאטילי לבן וכבסו בתוכנית רגילה.
טחב
כבסו במים פושרים וחומר כביסה.
הרטיבו את האזור עם מיץ לימון, יבשו בשמש וכבסו בתוכנית רגילה.
אם הכתם נשאר, השתמשו במלבין אם סוג האריג מאפשר זאת.
בוץ הברישו שאריות בוץ יבש. שטפו במים קרים.
אם נשאר כתם, שפשו אותו עם מעט חומר כביסה וכבסו בתוכנית רגילה.
צבע על בסיס שמן גרדו והסירו צבע טרי ושפשו בעזרת ספוג וחומר נוזלי לניקוי יבש. כבסו בתוכנית כביסה רגילה.
צבע על בסיס מים טפלו בכתם בעודו רטוב, שטפו במים פושרים וכבסו בתוכנית רגילה.
סימני חריכה הרטיבו סמרטוט בתחמוצת מימנית, והניחו אותו על הכתם ולחצו עליו עם מגהץ חם.
24
איתור תקלות
מרבית התקלות ניתנות לאיתור וסילוק אם תבינו את הסיבה.
בצעו את הבדיקות המפורטות להלן לפני הפנייה לשרות התיקונים.
מופיעה בצג שבלוח הבקרה, עליכם תחילה לפתוח ולסגור PFE ,UE ,OE ,IE : אם הודעת שגיאה כמו
."Start/Hold" את הדלת, ולאחר מכן ללחוץ על לחצן ההתחלה/עצירה
הבעיה נקודות לבדיקה
• מכונת הכביסה אינה
פועלת כלל.
• האם קיימת הפסקת חשמל?
• האם תקע החשמל מוכנס היטב לשקע החשמל בקיר?
• האם לא כיביתם את המכונה?
?"Start/Hold" • האם לחצתם על לחצן ההתחלה/עצירה
• האם הכנסתם את הכמות הנכונה של כבסים למכונה.
• מים לא נכנסים למכונה
• האם חיברתם את צינור כניסת המים ופתחתם את ברז המים?
• האם המים בצינור כניסת המים או בברז קפאו?
• האם קיימת הפסקת מים?
• האם גוף חיצוני חוסם את צינור כניסת המים?
• האם צינור הספקת המים לא מפותל או מקופל?
• מכונת הכביסה לא מנקזת
את המים
• האם צינור כניסת המים לא חסום כתוצאה מהצטברות לכלוך או מים
שקפאו?
• האם צינור ניקוז המים לא מפותל או מקופל?
• האם קצה צינור הניקוז טבול במים?
• האם קיים לכלוך רב מדי החוסם את מסנן הניקוז?
• מכונת הכביסה לא סוחטת
• האם כל הכבסים התרכזו בצד אחד?
• האם מכונת הכביסה הותקנה על רצפה לא מאוזנת או קיימות רעידות
חזקות?
• האם הדלת פתוחה? (הודעת שגיאה מופיעה בצג במקרה זה).
• מכונת הכביסה עוצרת
בעת הסחיטה.
• תוצאות הסחיטה לא
משביעות רצון
• האם מסנן משאבת הניקוז חסום?
• האם משאבת הניקוז פועלת?
• האם השתמשתם במינון נכון של חומרי כביסה?
• האם צינור הניקוז ממוקם בגובה של מעל 1 מטר מהרצפה?
• רעידות ורעשים חזקים • האם מכונת הכביסה הוצבה על רצפה לא מאוזנת?
• האם פרקתם את חיזוקי ההובלה?
המקרים הבאים אינם תקלות:
• רעש "ווינג" נשמע בעת מילוי המים ונוצר על ידי ברז כניסת המים החשמלי במכונה.
• רעש "שהה" נשמע בעת שהתוף מפסיק להסתובב ונוצר ממערכת האיזון האוטומטית בתוף.
25
נתונים טכניים
DWD-F2011 DWD- F2211 דגם
850 (ע) x ( 540 (ג x ( מידות (במ"מ) 595 (ר
משקל מרבי של כביסה יבשה (ק"ג) 7.0
משקל המכונה (ק"ג) 64 (נטו) / 68 (ברוטו)
צריכת מים רגילה 59 ליטר
מהירות סחיטה (סל"ד) ללא סחיטה/ 400/800/1200 ללא סחיטה/ 400/800/1000
0.03MPa ~ 0.8MPa (0.3kgf/cm2 ~ 8kgf/cm2) לחץ כניסת מים
שרטוט החיווט החשמלי
הערה:
שרטוט זה מיועד לטכנאי מורשה ומיומן בלבד!
26
רשימות אישיות
27
רשימות אישיות

 
 
מכונות כביסה במבצע, תיקון מכונת כביסה, טכנאי מכונות כביסה
החברות והמותגים המובילים
 

טלפון:

 

054-5-837355
052-2-275717

 

 

 
 

 

 

שירות למקררים

טלפון:

054-5837355
052-2275717

 

במסגרת שירותיו טכנאי מוסמך מעניק ללקוחותיו הדרכה טלפונית לפתרון בעיות, כאשר סוג התקלה במכשיר מאפשר זאת.
ייעוץ והכוונה בטלפון – חינם.
כשיש צורך בתיקון מקצועי טכנאי מוסמך מבצע את התיקון בבית הלקוח במהירות ומעניק ללקוח הדרכה אישית למניעת הישנות התקלה.
החברה מספקת את שירותיה 24 שעות ביממה וקובעת את שעות הביקור בגמישות - על פי בקשת הלקוח.
שירות תיקונים מהיר ואדיב - בתוך שעתיים בלבד!

עבודה על פי תקנים.
ייעוץ והכוונה להמשך טיפול / אחזקה

תיקונים מכונות כביסה

שירותי החברה ניתנים בכל גוש דן:
אור יהודה
אזור
בן גוריון
בני ברק
בר אילן
בת ים
גבעתיים
הוד השרון
הרצליה
הרצליה פיתוח
חולון
יפו
לוד
מודיעין
נס ציונה
נתניה
סביון
פולג
פתח תקווה
קריית אונו
ראשון לציון
רחובות
רמלה
רמת אביב
רמת גן
רמת השרון
רעננה
תל אביב
תל אביב דרום