הוראות הפעלה מכונות כביסה קריסטל K6101

מחיר תיקון מכונות כביסה, מחיר טכנאי מכונות כביסה

ראשי

שירות תיקונים מכונות כביסה, מקררים, מזגנים

תיקון מכונות כביסה

• מחירים נוחים
• שירותי החברה ניתנים
• 7 ימים בשבוע
• 24 שעות ביממה
• עבודה מקצועיות ואיכותית
• שירות אדיב ואישי

 ייעוץ טלפוני חינם:

054-5837355

052-2275717

 

מבצע למזמינים דרך האתר
10% הנחה!

 

המלצות לתהליך כיבוס נכון
טכנאי מכונות כביסה
טכנאי מכונת כביסה
מחירון טכנאי מכונות כביסה
מחירון תיקון מכונות כביסה
מחירון תיקונים מכונות כביסה
מחירי טכנאי מכונות כביסה
מחירי תיקון מכונות כביסה
תיקון מכונות כביסה
מחירון החלפת חלקים במכונת כביסה
טכנאי מ.כביסה
טכנאי מכונות הכביסה
מ.כביסה
מכונות כביסה
מכונת כביסה
שירות למכונת כביסה
שירות מכונת כביסה
תיקון מ.כביסה
תיקון מכונות הכביסה
תיקון מכונת הכביסה
תיקון מכונת כביסה במבצע
תקון מ.כביסה
תקון מכונות הכביסה
תקון מכונת הכביסה
מחיר תיקון מכונות כביסה
מחיר טכנאי מכונות כביסה
מחיר תיקונים מכונות כביסה
מחירי טכנאי מכונות כביסה

 

מכונות כביסה קריסטל במבצע
מכונות כביסה פתח עליון קריסטל במבצע
מכונת כביסה בלומברג
מכונת כביסה Blomberg
מכונות כביסה דה דיטריש
מכונות כביסה De Dietrich
מכונות כביסה AEG במבצע
מכונות כביסה AEG פתח חזית
תיקון מכונת כביסה AEG ע"י טכנאי
מכונות כביסה פתח עליון AEG
מכונות כביסה Spectra במבצע
מכונת כביסה ספקטרה במבצע
תיקון מכונת כביסה ספקטרה ע"י טכנאי

 

הוראות הפעלה מכונות כביסה קריסטל F2011W

 
 

 

מכונת כביסה
CFL681K : דגם
CFL6101K
- הוראות הפעלה -
2
תוכן העניינים
פרק 1 : לפני השימוש………..….………….……
• הוראות בטיחות..………..…………………
• המלצות..……………………………………
פרק 2 : התקנה...…………………………………
• הסרת חיזוקי (בורגי) ההובלה…… .………
• כיוון הרגליות..………………………………
• חיבור לרשת החשמל………………………
• חיבור לאספקת מים..………………………
• חיבור לניקוז המים…………………………
פרק 3 : נתונים טכניים..…………………………
פרק 4 : לוח הבקרה...……………………………
• לחצן הפעלה/כיבוי.…………………………
• נורית חיווי "פעולה"……........................…
• לחצני פעולות נוספות………………………
• כפתור בורר מהירות הסחיטה.…… ...……
• כפתור בורר התוכניות...……………………
פרק 5 : תהליך הכביסה…………………………
• לפני הכביסה.………………………………
• הפעלת מכונת הכביסה.……………………
• טבלת תוכניות כביסה………………………
פרק 6 : תחזוקה וניקוי......................................
• מסנני כניסת המים...………………………
• מסנן המשאבה……………………………..
• מגירת חומרי הכביסה...……………………
• כוסית יניקת מרכך…………....……………
• גוף המכונה…………………………………
• התוף..………………………………………
• הסרת אבנית מהמכונה.……………………
פרק 7 : מידע שימושי………...............…………
פרק 8 : איתור תקלות קלות..……......…………
פרק 9 : מערכת איתור תקלות אוטומטית……
מוקד שירות ארצי…………………………………

פרק 1 : לפני השימוש
הוראות בטיחות
• אל תשתמשו בשקע מפצל המיועד לחיבור מספר מכשירים או בכבל מאריך.
• במקרה ומתגלה נזק כלשהוא לתקע החשמל, אל תכניסו אותו לשקע החשמל בקיר.
• כדי למנוע חשיפה לסכנת התחשמלות או נזקים, במקרה שכבל החשמל פגום, נתקו
את המכונה מרשת החשמל ופנו למוקד השירות (נא עיינו ברשימה שבגב החוברת).
• אל תוציאו את התקע מהשקע במשיכת כבל החשמל. אחזו בתקע והוציאו אותו
משקע החשמל בקיר.
• אל תכניסו את התקע לשקע החשמל בקיר בידיים רטובות.
• אל תגעו במכונה בידיים או ברגליים רטובות.
• אל תפתחו את מגירת חומרי הניקוי בעת פעולת המכונה.
• אל תפתחו בכוח את דלת התוף בעת פעולת המכונה.
• מאחר ובעת פעולת המכונה המים שבמכונה מתחממים לטמפרטורות גבוהות, אל
תגעו בצינור הניקוז ובמים היוצאים מהמכונה בעת הניקוז.
• בעת תקלה, נתקו תחילה את המכונה מרשת החשמל וסגרו את ברז אספקת המים.
• אל תנסו לתקן את המכונה בכוחות עצמכם, אלא פנו לאחת מתחנות השרות
המורשות. רק טכנאי מורשה ומיומן רשאי לטפל במכונה.
• אל תשכחו שחומרי האריזה של המכונה מסוכנים לילדים המשחקים בהם.
• אל תניחו לילדים לשחק עם מכונת הכביסה או בקרבתה.
• הרחיקו חיות מחמד מהמכונה.
• המכונה מיועדת לשימוש על ידי מבוגרים בלבד, בהתאם למידע וההנחיות
שבחוברת הוראות ההפעלה .
• מכונה זו מיועדת לשימוש ביתי בלבד. האחריות תפוג אם תשתמשו במכונת
הכביסה לצרכים מסחריים.
• אין להציב את מכונת הכביסה על שטיח העשוי לחסום את פתחי האוורור בתחתית
המכונה.
המלצות
• חומרי כביסה ומרככים מתייבשים ומתקשים בבואם במגע עם האוויר, ועלולים
להידבק למגירת חומרי הניקוי. כדי למנוע תופעה זו, הכניסו את חומרי הכביסה
והמרכך למגירת תכשירי הכביסה, קרוב ככל שניתן לפני תחילת תוכנית הכביסה.
• מומלץ להשתמש בתוכנית כביסה מוקדמת לבגדים מלוכלכים מאד בלבד.
• אל תעמיסו את המכונה בכבסים מעבר למשקל המטען המומלץ.
• מכונת כביסה זו אינה מיועדת לשימוש לאנשים (כולל ילדים) עם מוגבלויות גופניות,
נפשיות או תחושתיות, או ללא ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים בהשגחה ופיקוח של
אדם בוגר ואחראי או הם הודרכו כיצד להשתמש כראוי במכונת הכביסה על ידי אדם
האחראי לבטיחותם. השגיחו על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים במכונת
הכביסה.
4
• אם אין בכוונתכם להשתמש במכונה תקופה ארוכה, הוציאו את התקע משקע
החשמל בקיר, סגרו את ברז אספקת המים והשאירו את הדלת פתוחה על מנת
שהחלל הפנימי של המכונה יישאר יבש וכדי למנוע היווצרות ריחות בלתי נעימים.
• כחלק מתהליכי בקרת האיכות, כמות מסוימת של מים עלולה להישאר בתוך
המכונה. אין בכך להזיק למכונה
פרק 2 : התקנה
לפני השימוש במכונת הכביסה, עליכם להקדיש תשומת לב לכל האמור להלן:
הסרת חיזוקי (בורגי) ההובלה
• את חיזוקי (בורגי) ההובלה, הנמצאים בחלקה האחורי של המכונה, חובה להסיר
לפני הפעלת המכונה בפעם הראשונה.
• שחררו את הברגים בסיבוב נגד כיוון השעון בעזרת מפתח ברגים מתאים
( (איור 1
.( • משכו הוציאו החוצה את הברגים (כולל הגומיות ותותבי הפלסטיק) (איור 2
• הדקו את פקקי הפלסטיק הנמצאים בשקית האביזרים (המצורפת למכונה)
.( לחורים מהם פרקתם את בורגי ההובלה (איור 3-
• את בורגי ההובלה שהוצאתם מהמכונה, עליכם לשמור במקום נגיש לצורך הובלה
עתידית של המכונה.
כיוון הרגליות
• אל תציבו את המכונה על שטיחים או משטחים דומים.
• כדי שהמכונה תעבוד בשקט וללא רעידות, הציבו אותה על משטח מאוזן ויציב.
• תוכלו לאזן ולייצב את המכונה באמצעות הרגליות המתכווננות.
• שחררו תחילה את אום הכיוון מפלסטיק.
• כוונו את גובה הרגליות בסיבוב אם או נגד כיוון השעון.
• לאחר שהושג האיזון, הדקו חזרה את אום הפלסטיק (סובבו בכיוון השעון).
5
• אל תניחו קרטון, לוחות עץ או חומרים דומים מתחת למכונה כדי לאזן אותה.
חיבור לרשת החשמל
.50Hz 220-240 ובתדר של V • מכונת הכביסה מיועדת להפעלה במתח רשת של
• חברו את מכונת הכביסה לשקע המוארק בהארקה תקנית ומוגן בנתיך של 16
אמפר. מומלץ לחבר את המכונה לרשת החשמל לקו החשמל המוגן במפסק זרם
.30mA דלף נגד התחשמלות (מפסק פחת) בזרם דלף של
במקרה של ספק, הניחו לחשמלאי מוסמך לבצע בדיקת התאמה של מערכת
החשמל המזינה את המכונה.
• היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקים שייגרמו כתוצאה מחיבור המכונה לשקע
שלא מוארק כראוי.
• לאחר התקנת מכונת הכביסה, וודאו שתקע החשמל יהיה נגיש לכל מקרה של
צורך בניתוק מידי של המכונה מרשת החשמל.
חיבור לאספקת מים
• במכונת הכביסה קיימת כניסת מים אחת (למים קרים).
• למניעת נזילות בחיבורים, מצורף אטם בשקית האביזרים (המצורפת למכונה)
הכניסו אטם זה למחבר צינור כניסת המים המוברג לברז אספקת המים.
• חברו את מחבר צינור כניסת המים הזוויתי למחבר כניסת המים שבגב המכונה ואת
הקצה האחר לברז אספקת המים. במקרה של ספק, פנו לתחנת השירות הקרובה.
0,1-1 מהברז יאפשר למכונה לפעול ביעילות (לחץ של MPa • לחץ מים של
0,1 פירושו זרימת מים של יותר מ- 8 ליטר בדקה אחת מברז מים הפתוח MPa
במלואו).
• לאחר סיום החיבורים, וודאו שאין דליפות מהחיבורים תוך כדי פתיחת הברז
במלואו.
• וודאו שצינורות כניסת המים אינם מקופלים, שבורים או סדוקים.
. • חברו את מחבר צינור כניסת המים לברז מים עם תבריג של " 3/4
6
ניקוז המים
• וודאו שצינורות כניסת המים אינם מקופלים, מעוותים או סדוקים.
• את צינור ניקוז המים הניחו בגובה של 60 ס"מ לפחות,ובגובה שלא יעלה על 100
ס"מ מהרצפה.
• את קצה צינור ניקוז המים תוכלו להכניס ישירות לפתח מערכת ניקוז ביתית, או
לסיפון שמתחת לכיור ו/או להניח בתוך כיור מים. וודאו שצינור המים קשור כדי
שלא יישמט בעת הניקוז.
• אל תאריכו את צינור ניקוז המים על ידי הוספת חלקי צנרת נוספים.
7
פרק 3 : נתונים טכניים
CFL6101K CFL681K דגם
6 קיבולת מרבית של כביסה יבשה (ק"ג) 6
5,5 קיבולת מומלצת (ק"ג) 5,5
85 גובה (ס"מ) 85
59,6 רוחב (ס"מ) 59,6
54 עומק (ס"מ) 54
1000 מהירות סחיטה מרבית (סל"ד) 800
1 משטח עליון 5 ידית פתיחת הדלת
2 מגירת תכשירי כביסה 6 מכסה המסנן
3 לוח הבקרה 7 כיסוי תחתון
4 דלת
8
פרק 4 : לוח הבקרה
1 2 3 4 5 6
7 8 9
1 - מגירת תכשירי הכביסה 6 - כפתור בורר תוכניות
2 - נורית חיווי התחלה/הפסקה 7 - לחצן התחלה/הפסקה
3 - נוריות חיווי פעולה 8 - לחצני פעולות נוספות
4 - בורר מהירות סחיטה 9 - נורית חיווי סיום תוכנית
5 - נורית חיווי תוכנית מוכנה
START/PAUSE לחצן הפעלה/כיבוי
מיועד להתחלת תוכנית כביסה שנבחרה או להפסקת תוכנית כביסה שבפעולה.
לתשומת לבכם!
עליכם להעביר את בקרת מכונת הכביסה למצב כבוי 0 לפני בחירת תוכנית או
שינוי תוכנית כביסה מופעלת.
נורית חיווי "פעולה"
נורית חיווי הפעולה תידלק כאשר תלחצו על לחצן הפעלה/כבוי כדי לחוות
שהמכונה מוכנה לכביסה. הנורית תכבה כאשר תשחררו את לחצן
ההפעלה/כבוי או לאחר שהסתיימה תוכנית הכביסה.
הערה:
מערכת איתור התקלות של המכונה משתמשת בנורית חיווי הפעולה לחיווי
תקלה (עיינו בפרק "איתור תקלות").
9
לחצני פעולות נוספות (בהתאם לדגמים השונים)
Rinse hold עצירת שטיפה
פעולה זו מומלצת לשימוש כשאין אפשרות להוציא את הכבסים מתוך המכונה
מיד לאחר סיום תוכנית הכביסה, ומיועדת למנוע היווצרות קמטים. כשתלחצו
על לחצן זה, מי השטיפה האחרונה לא ינוקזו והמכונה תיעצר לפני הסחיטה
הסופית. כדי לאפשר למכונה לסיים את תוכנית הכביסה, לחצו שנית על לחצן
זה.
אם לא תרצו שתתבצע סחיטת כבסים עדינים או תרצו שהם יסחטו בעדינות,
סובבו את כפתור בורר תוכניות הכביסה למצב כבוי " 0". לאחר מכן סובבו את
בורר תוכניות הכביסה לתוכנית ניקוז כדי שמכונת הכביסה תנקז את המים.
אם תבחרו בתוכנית סחיטה, המכונה תבצע סחיטה במהירות הרצויה.
Extra rinse שטיפה נוספת
כשתלחצו על לחצן זה, יתווסף מחזור שטיפה נוסף לתוכנית הכביסה. פעולה זו
ניתנת לבחירה בכל תוכניות הכביסה.
Easy ironing גיהוץ קל
בשימוש באפשרות זו, תוכלו להבטיח שבסיום תהליך הכביסה, הכבסים
יישארו פחות מקומטים.
לתשומת לבכם!
מגוון הפעולות הנוספות תלויות בסוג מכונת הכביסה שברשותכם. אם תשכחו
להשתמש באפשרויות הנוספות והמכונה התחילה בתהליך הכביסה, לחצו על
לחצן האפשרות הנוספת. נורית החיווי המתאימה תידלק כדי לחוות שהופעלה
הפעולה הנוספת. אם הפעולה הנוספת לא ניתנת לבחירה, נורית החיווי לא
תידלק.
כפתור בורר מהירות הסחיטה
באמצעות סיבוב בורר מהירות הסחיטה, תוכלו לכוון את מהירות הסחיטה בהתאם
לסוג הכבסים שבמכונת הכביסה. את מהירות הסחיטה תוכלו לכוון ממצב ללא סחיטה
ועד מהירות הסחיטה המרבית של מכונת הכביסה. No spin
הערה: כוונו את מהירות הסחיטה המתאימה למידת הרגישות של הכבסים.
10
כפתור בורר התוכניות
בעזרת בורר התוכניות תוכלו לבחור את התוכנית הרצויה לכם. כוונו את בורר
התוכנית לתוכנית בסיבוב הכפתור בשני הכיוונים. הקפידו שהסימון הטבוע יהיה מכוון
בדיוק לתוכנית שבחרתם. אם תסובבו את כפתור בורר התוכניות בעת פעולת תוכנית
כבוי), תהליך הכביסה לא יושלם. ) O הכביסה למצב
O 0 - מצב כבוי
900C - -1 כותנה ב
600 עם כביסה C - -2 כותנה ב
מוקדמת
600C - -3 כותנה ב
400C - -4 כותנה ב
-5 תוכנית חסכון
300C - -6 כותנה ב
-7 כביסה מהירה
-8 כותנה קרה
9 - כביסה מעורבת
600C - -10 סינתטית ב
-11 בגדי תינוקות
400C - -12 סינתטית ב
-13 בגדי ספורט
-14 סינתטית קרה
-15 כביסת וילונות
300C - -16 עדינה ב
-17 עדינה קרה
-18 כביסה ביד
300C - -19 צמר ב
-20 צמר קרה
פרק 5 : תהליך הכביסה
• חברו את מכונת הכביסה לרשת החשמל.
• פתחו את ברז המים.
תהליך הכביסה בפעם הראשונה
ייתכן ויישארו מים במכונה לאחר בקורת האיכות שבוצעה במפעל היצרן. מומלץ לבצע
את תהליך הכביסה הראשון ללא כבסים כדי לנקז מים אלו ולנקות את החלל הפנימי
במכונה; שפכו חצי כף מידה של תכשיר כביסה לתוך תא מס' 2 במגירת תכשירי
.900C - הכביסה, והפעילו תוכנית לכביסת כותנה ב
11
לפני הכביסה
מיון הכבסים
• מיינו את הבגדים בהתאם לסוג האריג (כותנה, סינתטי, רגיש, צמר וכו'),
טמפרטורת הכביסה ודרגת הלכלוך.
• אל תכבסו יחד כביסה לבנה וצבעונית.
• ייתכן שבגדים צבעוניים יורידו צבע בכביסתם בפעם הראשונה. לכן, כבסו אותם
בנפרד.
• וודאו שלא יימצאו חלקי מתכת בכיסים.
• רכסו וכפתרו את הבגדים.
• הסירו ווים העשויים מתכת או פלסטיק מוילונות ודברי תחרה, הניחו אותם בתוך
שק כביסה וקשרו אותו.
• הפכו כלפי פנים מכנסיים, אריגים סרוגים, חולצות טי וסווצ'רים.
• כבסו פריטים קטנים כמו למשל, גרביים וממחטות בתוך שק כביסה.
לא מיועד לכביסה כביסה בטמפרטורה כביסה בטמפרטורה כביסה בטמפרטורה
900C 600 של C 300 של C במכונת כביסה של
הכנסת פריטי הלבוש למכונה
• פתחו את דלת המכונה.
• הכניסו ופזרו את פריטי הלבוש בתוך התוף.
• הכניסו כל בגד בנפרד.
• כשתסגרו את דלת המכונה, היזהרו שלא ייתפסו פריטי לבוש בין הדלת והאטם.
• סגרו היטב את דלת המכונה כדי שהמכונה תתחיל בתהליך הכביסה.
מילוי תכשירי כביסה במכונה
מינון תכשירי הכביסה שאתם ממלאים במכונה תלוי בגורמים הבאים:
• צריכת תכשירי הכביסה תשתנה בהתאם לדרגת הלכלוך של הבגדים. לכביסת
פריטי לבוש מעט מלוכלכים, אל תבצעו תהליך כביסה מוקדמת והכניסו כמות
קטנה של תכשיר כביסה לתא מס' 2 במגירת תכשירי הכביסה.
כמות של ¼ • לפריטי לבוש מלוכלכים מאד, בחרו תוכנית עם כביסה מוקדמת, מלאו
. תכשיר כביסה לתא 1 במגירת תכשירי הכביסה ואת יתרת הכמות הכניסו לתא 2
• השתמשו אך ורק בתכשירי כביסה המיועדים במיוחד למכונות כביסה אוטומטיות.
המינון בו יש להשתמש רשום על אריזות תכשירי הכביסה.
• ככל שהמים קשים יותר, מינון תכשירי הכביסה שיש להשתמש בהם גדול יותר.
• ככל שכמות הבגדים גדולה יותר, יש להשתמש במינון גבוה יותר של תכשירי
כביסה.
12
• מלאו מרכך בתא המרכך שבמגירת תכשירי הכביסה. אל תמלאו מעל הגובה
על מנת למנוע מהמרכך להתערבב במי הכביסה דרך .MAX - המרבי המסומן ב
כוסית היניקה.
• מרככים סמיכים יש למהול במעט מים לפני הכנסתם למגירה. מרכך סמיך עלול
לחסום את המעבר בכוסית היניקה ולמנוע מעבר לכניסת המרכך.
• תוכלו להשתמש בתכשירי כביסה נוזליים בכל התוכניות ללא כביסה מוקדמת.
במגירת תכשירי II ' לשם כך, הכניסו את תכשיר הכביסה הנוזלי לתא מס
הכביסה, ומלאו תכשיר כביסה נוזלי לפי הכמות הנקובה על האריזה.
הפעלת מכונת הכביסה
בחירת תוכנית ותכונותיה
בחרו את התוכנית והפעולות הנוספות המתאימות לפריטי הלבוש בהתאם לטבלת
התוכניות שבהמשך החוברת.
הפעלה/כיבוי
בלחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי, תוכלו להתחיל את התוכנית שבחרתם או להפסיקה
תוך כדי פעולה (בלחיצה נוספת על אותו לחצן, התוכנית תמשיך מאותו מקום בו
הופסקה).
התחלת תוכנית כביסה
• סובבו את כפתור בורר התוכניות לתוכנית הרצויה לכם.
• נורית חיווי הפעולה תידלק.
• באפשרותכם לבחור גם אחת או יותר מהפעולות הנוספות.
• הפעילו את התוכנית שבחרתם בלחיצה על לחצן התחלה/הפסקה.
שינוי התוכנית
אם בחרתם תוכנית שאינה רצויה לכם:
• לחצו על לחצן התחלה/הפסקה.
כבוי). ) O • העבירו את בור התוכניות למצב
• כוונו את כפתור בורר התוכניות לתוכנית הרצויה (באפשרותכם לבחור את
התוכנית הרצויה מתוך טבלת התוכניות שבהמשך החוברת).
• נורית חיווי תוכנית כביסה מוכנה לפעולה תידלק.
• הפעילו את התוכנית שנבחרה בלחיצה על לחצן התחלה/הפסקה.
ביטול תוכנית
אם תרצו לסיים תוכנית לפני סיומה:
• לחצו על לחצן התחלה/הפסקה.
כבוי). ) O • העבירו את בורר התוכניות למצב
."Spinning" או סחיטה "Draining" • העבירו את כפתור בורר התוכניות למצב ניקוז
• נורית חיווי תוכנית כביסה מוכנה לפעולה תידלק.
• הפעילו את התוכנית שבחרתם בלחיצה על לחצן התחלה/הפסקה.
13
סיום תוכנית
• המכונה תיעצר באופן אוטומטי כאשר התוכנית שנבחרה תגיע לסיומה.
• נורית חיווי סיום תוכנית הכביסה תידלק.
." • סובבו את כפתור בורר תוכניות הכביסה למצב כבוי " 0
• מנגנון הנעילה של דלת המכונה יפתח מעצמו כשתי דקות לאחר סיום התוכנית.
באפשרותכם לאחר מכן לפתוח את הדלת במשיכה כלפי חוץ של ידית הדלת
ולהוציא את פריטי הלבוש מתוך המכונה.
• לאחר הוצאת פריטי הלבוש מתוך המכונה, השאירו את הדלת פתוחה על מנת
שהחלל הפנימי של המכונה יוכל להתייבש.
• כבו את המכונה בלחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי.
• סגרו את ברז המים.
• הוציאו את התקע משקע החשמל בקיר.
לתשומת לבכם!
לאחר הפסקת חשמל, המכונה תמשיך את התוכנית מהנקודה שבה היא הופסקה
מצב זה לא יפגע במכונה.
נעילת אבטחה!
אפשרות נעילה למניעת שינוי ע"י ילדים לא מאפשרת ביצוע שינויים או פעולות לא
מורשות בלוח הבקרה בעת פעולה המכונה.הנעילה תיכנס לפעולה בלחיצה ממושכת
במשך יותר מ- 3 שניות בו זמנית, על הלחצן הראשון והשלישי(איור מפתח) בלוח
הבקרה. בעת שמופעלת הנעילה, נורית חיווי תוכנית הכביסה המופעלת תהבהב.
לביטול פעולת הנעילה, לחצו לחיצה ממושכת במשך יותר מ- 3 שניות בו זמנית, על
הלחצן הראשון והשלישי בלוח הבקרה. נורית החיווי במפסק התחלה/הפסקה תהבהב
כדי לחוות שהנעילה בוטלה. הנעילה מתבטלת באופן אוטומטי בסיום תוכנית
הכביסה.
לתשומת לבכם!
כשהנעילה מופעלת, המכונה תוציא מפעולה את בורר מהירות הסחיטה (בדגמים
מסוימים בלבד) ואת לחצני הפעולות הנוספות.
14
טבלת תוכניות כביסה
תוכנית
תא
תכשיר
כביסה
מטען
כביסה
מרבי
סוג כביסה הערות
6 ק"ג מלוכלכת, הרתחה, אריגי כותנה ופשתן 2 900C - -1 כותנה ב
600C - -2 כותנה ב
6 ק"ג מאד מלוכלכת, הרתחה, אריגי כותנה ופשתן (כביסה מוקדמת) 2+1
-3 כותנה ב-
**600C 6 ק"ג מלוכלכת, אריגי כותנה, צבעוניים, פשתן 2
6 ק"ג מעט מלוכלכת, צבע יורד, כותנה, צבעוניים, 2 400C - -4 כותנה ב
פשתן
6 ק"ג מלוכלכת, אריגי כותנה, צבעוניים, פשתן -5 כביסה חסכונית 2
6 ק"ג מעט מלוכלכת, כותנה צבעונית ואריגי פשתן 2 300C - -6 כותנה ב
3 ק"ג מעט מלוכלכת, כותנה, צבעונים, אריגי פשתן -7 תוכנית מהירה 2
6 ק"ג מעט מלוכלכת, כותנה, צבעוניים, פשתן. כביסה -8 כותנה קרה 2
ללא חימום מי הברז.
3 ק"ג מלוכלכת או מאד מלוכלכת, מוכתמת, כותנה, -9 כביסה מעורבת 2
צבעוניים ואריגי פשתן.
לבנים, סדינים,
מפות שולחן,
חולצות טי,
מגבות
3 ק"ג מלוכלכת, סינתטית או אריגים מעורבים. גרבי ניילון, 2 600C -10 סינתטית
חולצות
3 ק"ג בדי תינוקות. כל בגדי תינוקות -11 בגדי תינוקות 2
3 ק"ג מעט מלוכלכת, סינתטית או אריגים מעורבים. גרבי ניילון, 2 400C -12 סינתטית
חולצות
3 ק"ג בגדי ספורט. כל סוגי בגדי -13 בגדי ספורט 2
ספורט וג'ינסים
3 ק"ג מעט מלוכלכת, סינתטית או כביסה סינתטית -14 סינתטית קרה 2
עדינה מעורבת. כביסה ללא חימום מי הברז.
גרבי ניילון,
חולצות
2 ק"ג וילונות ואריגי תחרה בכביסה רגישה. תחרה, וילונות, -15 כביסת וילונות 1+2
דיולן, דרלון
2 ק"ג מעט מלוכלכת, כותנה, צבעונית, סינתטית או 2 300C -16 עדינה
כביסה סינתטית עדינה מעורבת.
משי מעורב,
חולצות, פוליאסטר,
פוליאמיד, אריגים
מעורבים
2 ק"ג -17 עדינה קרה 2
מעט מאד מלוכלכת, כביסה במים קרים לכותנה,
צבעונית, סינתטית או כביסה סינתטית עדינה
מעורבת.
2 ק"ג מעט מלוכלכת, כותנה לכביסה ביד, צבעונית, -18 כביסה ביד 2
סינתטית או כביסה סינתטית עדינה מעורבת.
כל פריטי לבוש
לכביסה ביד
2 ק"ג מלוכלכת, כביסת צמר לכביסה ביד ובמכונה כביסת כל סוגי 2 300C -19 צמר
הצמר
2 ק"ג מעט מאד מלוכלכת, כביסה קרה, דברי צמר -20 צמר קרה 2
לכביסה ביד או במכונה
15
טבלת תוכניות כביסה
שטיפה תוכלו להשתמש בתוכנית זו כאשר תרצו להוסיף לכביסה שטיפה נוספת לאחר תהליך
הכביסה. תוכלו להוסיף תוכנית זו לכל סוגי הבגדים.
סחיטה כשתרצו לבצע סחיטה נוספת של הבגדים לאחר סיום הכביסה, תוכלו להשתמש
בתוכנית זו לכל סוגי הבגדים.
ניקוז
בתוכנית זו תוכלו להשתמש לניקוז מים מלוכלכים מתוך המכונה לאחר תהליך כביסה.
אם תרצו לנקז את המים מתוך המכונה לפני סיום התוכנית המתבצעת, תוכלו
להשתמש בתוכנית זו.
(*) תוכלו להשתמש במרכך בכל התוכניות (פרט לתוכניות סחיטה וניקוז) בהתאם
לרצונכם. כשאתם מוזגים את כמות המרכך, התחשבו בהמלצות יצרן המרכך. מלאו את
המרכך בתא (מרכך) של מגירת תכשירי הכביסה.
.EN60456 (**) תוכנית כביסה לבדיקת יעילות אנרגטית לפי התקן האירופאי
פרק 6 : תחזוקה וניקוי
• נתקו את המכונה מרשת החשמל.
• סגרו את ברז המים.
מסנני כניסת המים
במחברי כניסת המים למכונה ובקצה צינור כניסת המים המחובר לברז אספקת
המים, קיימים מסננים המונעים כניסת לכלוך וגופים זרים למכונה יחד עם המים.
כשלחץ המים למכונה חלש למרות שברז המים פתוח, נקו מסננים אלו.
• פרקו את צינור כניסת המים.
• הוציאו בעזרת מלקחיים את המסננים הנמצאים במחבר כניסת המים בגב
המכונה, ונקו אותם ביסודיות בעזרת מברשת.
• הוציאו את האטם ונקו את המסנן שבצינור כניסת המים המחובר לברז המים.
• לאחר ניקוי המסננים, החזירו אותם למקומם בסדר פעולות הפוך.
16
מסנן המשאבה
מערכת הסינון במשאבה מאריכה את חיי משאבת ניקוז מי הכביסה המלוכלכים. המסנן
מונע ממוך להיכנס לתוך המשאבה. מומלץ לנקות את מסנן המשאבה כל 2-3 חודשים.
לניקוי מסנן המשאבה:
(A-2 • פיתחו את הדלתית בכיסוי התחתון בחזית במשיכת הידית.(איור
• לפני פתיחת מכסה המסנן, הניחו קערה לפני פתח המסנן כדי למנוע זרימת המים
שנותרו במכונה.
(A-4 • שחררו את מכסה המסנן בסיבוב נגד כיוון השעון, ונקזו את המים. (איור
• הוציאו גופים זרים מהמסנן.
• בדקו ידנית שהמשאבה מסתובבת.
• לאחר ניקוי המשאבה, החזירו את מכסה המסנן בסיבוב בכיוון השעון.
• סגרו את הדלתית בכיסוי התחתון בחזית עד שתישמע נקישת הנעילה.
• זכרו שאם מכסה המסנן לא הורכב כראוי, מים עשויים לדלוף מהמכונה.
אזהרה! סכנת כוויה! המים בתוך המשאבה עשויים להיות חמים מאד,
המתינו שיתקררו.
מגירת תכשירי הכביסה
תכשירי הכביסה עלולים במשך הזמן להתקרש וליצור משקעים במגירת תכשירי
הכביסה או בבית המגירה. לניקוי המשקעים, משכו החוצה מידי פעם בפעם את
מגירת תכשירי הכביסה. להוצאת מגירת תכשירי הכביסה:
.( • משכו את מגירת תכשירי הכביסה עד הסוף (איור 1
• לחצו על כוסית היניקה(הכחולה) שבמגירה והמשיכו למשוך עד שהמגירה תצא
.( החוצה (איור 2
• נקו בעזרת מברשת שיניים ישנה ושטפו במים.
• הסירו את שאריות תכשירי הכביסה והיזהרו לא לטפטף לתוך המכונה.
• לאחר ייבוש מגירת תכשירי הכביסה, החזירו אותה למקומה בסדר פעולות הפוך.
17
איור 1 איור 2
כוסית יניקת מרכך
משכו החוצה את מגירת תכשירי הכביסה. הסירו את כוסית יניקת מרכך ונקו היטב
את שאריות המרכך. החזירו את תקע הסיפון הנקי למקומו. וודאו שהוא ממוקם כראוי.
כוסית יניקת מרכך
גוף המכונה
נקו את הדפנות החיצוניות של מכונת הכביסה במטלית או ספוגית רכה הטבולה
בתמיסת מים פושרים ונוזל כלים עדין אשר לא יפגע במעטפת המתכת של המכונה.
לאחר מכן שטפו במים נקיים ונגבו במטלית רכה ויבשה.
לתשומת לבכם!
,00C- אם המכונה מוצבת במקום שבו טמפרטורת הסביבה עלולה לרדת מתחת ל
בצעו את הפעולות הבאות כאשר המכונה אינה בשימוש:
• נתקו את המכונה מרשת החשמל.
• סגרו את ברז המים נתקו את צינור כניסת המים מהברז.
• הניחו את קצוות הצינורות של כניסת וניקוז המים בקערה על הרצפה.
."Draining" • כוונו את כפתור בורר התוכניות למצב ניקוז
• הפעילו את התוכנית בלחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי.
• נתקו את המכונה מרשת החשמל כשהתוכנית תסתיים.
לאחר סיום תהליך זה, המים שנותרו בתוך המכונה יתנקזו ובכך תמנעו קפיאת המים
והצטברות קרח בתוך המכונה. כשתשתמשו חזרה במכונה, וודאו שטמפרטורת
.00C הסביבה מעל
18
התוף
אל תשאירו חפצי מתכת כגון מחטים, מסמרים או מטבעות במכונה.חפצים אלו עלולים
לגרום לכתמי חלודה בתוף. כדי לצמצם אפשרות להופעת כתמי חלודה, השתמשו
בחומר ניקוי ללא כלור ופעלו בהתאם להוראות היצרן. לניקוי כתמי חלודה, אל
תשתמשו בברזלית או בתכשירי ניקוי וקרצוף גסים.
הסרת אבנית מהמכונה
אם תשתמשו במינון הנכון של תכשירי הכביסה, לא יהיה צורך להסיר אבנית
מהמכונה. מאידך, אם בכל זאת הצטברה אבנית, השתמשו בתכשירים להסרת אבנית
הנרכשים ברשתות השיווק והקפידו לפעול בהתאם להוראות היצרן. שימו לב
לאזהרות המופיעות על גבי האריזה.
אזהרה!
התכשירים להסרת אבנית מכילים חומצה ועלולים לגרום לשינוי צבע כאשר הם באים
במגע עם פריטי לבוש. כדי למנוע נזק לכבסים, וודאו ששטפתם היטב את כל שאריות
התכשיר להסרת האבנית מתוף המכונה.
19
פרק 7: מידע שימושי
המלצות להסרת כתמים
אלכוהול נוזלי: נגבו תחילה את האריג עם מים ולאחר מכן עם תמיסת מים
וגליצרין, ושטפו בתמיסת מים וחומץ.
משחת נעליים: מבלי לפגוע באריג , הסירו בזהירות את הכתם ונקו בחומר
ניקוי. אם זה לא עוזר, הכינו תמיסת מים ואלכוהול ( 2:1 ) ושפשפו את האריג,
ושטפו במים חמים.
תה וקפה: שפכו מים רותחים על הכתם. אם האריג לבן, שפכו מעט מלבין
ושטפו במים.
שוקולד וקקאו: השרו את האריג במים קרים. שפשפו בסבון או תכשיר ניקוי
ושטפו במים החמים ביותר המותרים לבגד אם נשאר כתם שומני, נגבו אותו
במי חמצן.
רסק עגבניות: גרדו את הרסק שהתקשה והשרו את האריג במים קרים למשך
40 דקות. שפשפו בתכשיר ניקוי ושטפו.
כתם מביצה: אם הכתם התקשה, גרדו אותו ונגבו בספוג רטוב או בבד רך.
שפשפו בתכשיר ניקוי ושטפו במים קרים.
כתם שומני: גרדו את הכתם ושפשפו אותו בתכשיר ניקוי. לאחר מכן שטפו את
האריג במים חמים.
חרדל: השתמשו בגליצרין ושפשפו את האריג בתכשיר ניקוי. או, נגבו את הכתם
באלכוהול. (לאריגים סינתטיים וצבעוניים נדרשת תמיסה משני ספלי מים וספל
אחד אלכוהול).
כתם דם: השרו את האריג במים קרים במשך 30 דקות. להסרת הכתם
השתמשו בתמיסת אמוניאק ( 4 ליטר מים – 3 כפות אמוניאק).
גלידה, חלב ושמנת: השרו זמן מה את האריג במים קרים. שפשפו בסבון או
בתכשיר ניקוי ושטפו במים החמים ביותר המותרים לבגד. אם נשאר כתם
שומני, נגבו במי חמצן.
20
טחב: אל תניחו לכתמי טחב להישאר לפרק זמן ארוך. השרו את האריג במים
קרים. שפשפו אותו בסבון או בתכשיר ניקוי ושטפו במים החמים ביותר
המותרים לאריג. אם נשאר כתם שומני, נגבו במי חמצן.
דיו: הניחו למים קרים לזרום על הכתם והמתינו עד שהכתם יעלם. לאחר מכן
שפשפו במיץ לימון ובתכשיר ניקוי. המתינו 5 דקות ושטפו.
פירות: שפכו מים קרים על הכתם ואל תשתמשו במים חמים לשטיפה. המתינו
שעתיים ונגבו בחומץ לבן ושטפו.
כתם מדשא: שפשפו את הכתם בתכשיר ניקוי. אם סוג האריג מאפשר,
השתמשו במעט מלבין. צמר יש לנגב באלכוהול.
צבע: השתמשו בטינר להסרת הכתם. הניחו בד כותנה על אריג צמר. שפשפו
הכתם בתכשיר ניקוי ושטפו במים קרים.
כתם חריכה: אם ניתן השתמשו במלבין. לאריג מצמר הניחו בד כותנה טבול
במי חמצן על הכתם וגהצו. שטפו היטב.
תיאור הסימנים הבינלאומיים לטיפול בכבסים
טמפרטורת הכביסה אין לכבס במכונה
(לכביסה ביד) גיהוץ בחום נמוך גיהוץ בחום בינוני
גיהוץ חם אין לגהץ אין לייבש במכונה ייבוש בתלייה
תלייה בטפטוף ייבוש בשכיבה אין להשתמש במלבין ניתן להשתמש
במלבין
סמלים אלו מיועדים לניקוי יבש. האותיות נועדו להנחות את
המכבסה לגבי סוג התכשיר שיש להשתמש בו. בגדים
שסמלים אלו מופיעים בתווית התפורה בהם אסור לכבס
במכונת הכביסה ויש למסור אותם לניקוי יבש.
21
פרק 8: איתור תקלות קלות
תיקון המכונה יבוצע על ידי טכנאי מיומן ומורשה בלבד.
כשמופיע בעיה כלשהי, נסו לבצע את הבדיקות והפעולות המפורטות בטבלה שלהלן לפני
הפנייה לשירות התיקונים:
תקלה סיבה אפשרית לתיקון התקלה…
המכונה אינה פועלת
המכונה אינה מחוברת
לחשמל.
הנתיך פגום.
אין חשמל.
לחצן הפעלה/כיבוי אינו
לחוץ.
כפתור בורר התוכניות
במצב " 0" (כבוי).
הדלת אינה סגורה
כהלכה.
הכניסו את התקע לשקע
החשמל בקיר.
החליפו את הנתיך.
בדקו את מערכת החשמל.
לחצו על לחצן הפעלה/
כיבוי.
סובבו את כפתור בורר
התוכניות למצב הרצוי.
סגרו היטב את הדלת.
עליכם לשמוע נקישה.
המכונה אינה מקבלת מים
ברז המים סגור.
צינור כניסת המים עלול
להיות מכופף.
צינור כניסת המים סתום.
מסנן מחבר כניסת המים
סתום.
הדלת אינה סגורה
כהלכה.
פתחו את ברז המים.
בדקו את צינור כניסת
המים.
נקו את המסננים של צינור
כניסת המים (*).
נקו את מסנני מחבר כניסת
המים במכונה (*).
סגרו היטב את הדלת.
עליכם לשמוע נקישה.
המכונה אינה מנקזת מים
צינור הניקוז סתום או
מכופף.
מסנן המשאבה חסום.
הבגדים בתוך המכונה
אינם מפוזרים באופן
שווה.
בדקו את צינור הניקוז.
נקו את מסנן המשאבה (*).
פזרו את הבגדים בתוך
המכונה באופן שווה.
המכונה רועדת.
רגליות המכונה אינן
מכוונות.
חיזוקי (בורגי) ההובלה
לא הוסרו.
כוונו את הרגליות (**).
הסירו את חיזוקי ההובלה
.(**)
(*) עיינו בפרק: "תחזוקה וניקוי".
(**) עיינו בפרק: "התקנת המכונה".
22
תקלה סיבה אפשרית לתיקון התקלה…
המכונה רועדת.
כמות קטנה מדי של
בגדים במכונה.
הכנסתם כמות גדולה
מדי של בגדים למכונה או
שהבגדים אינם מפוזרים
באופן שווה.
המכונה נוגעת בחפץ זר.
התופעה אינה מונעת את
פעולת המכונה.
אל תכניסו בגדים בכמות
שמעבר למומלץ ופזרו
אותם באופן שווה בתוך
המכונה.
מנעו מגע של המכונה בקיר
או בגוף קשיח.
קצף רב במגירת חומרי
הכביסה.
השתמשתם במינון גבוה
מדי של תכשירי כביסה.
השתמשתם בתכשיר
כביסה לא מתאים.
לחצו על לחצן
הפעלה/כיבוי. על מנת
לעצור את הקצפה, מהלו
כף מרכך בחצי ליטר מים
ושפכו לתוך מגירת חומרי
5 - הכביסה. לאחר 10
דקות, לחצו על לחצן
הפעלה/כיבוי. בתהליך
הכביסה הבא הכניסו מינון
נכון של חומר כביסה.
השתמשו אך ורק בתכשירי
כביסה המיועדים למכונת
כביסה אוטומטית.
תוצאות הכביסה גרועות.
הכביסה מלוכלכת מדי
עבור תוכנית הכביסה
שבחרתם.
השתמשתם במינון לא
נכון של תכשיר כביסה.
בחרו בתוכנית מתאימה
(עיינו בטבלת התוכניות
.( בעמ' 15
השתמשו במינון גבוה יותר
של תכשיר כביסה, בהתאם
לסוג החומר.
תוצאות הכביסה אינן
טובות.
העמסתם כמות כביסה
מעבר לקיבולת המרבית.
ייתכן והמים קשים.
פיזור הבגדים במכונה
אינו שווה.
הכניסו כביסה בכמות שלא
תעלה על הכמות המרבית.
השתמשו בתכשיר הכביסה
בהתאם להמלצות היצרן.
פזרו את הבגדים בתוך
המכונה באופן שווה.
המים יוצאים מהמכונה מיד
לאחר המילוי.
קצה צינור ניקוז המים
ממוקם נמוך מדי ביחס
לגובה המכונה.
הניחו את צינור ניקוז המים
בגובה המתאים (**).
(**) עיינו בפרק: "התקנת המכונה".
23
תקלה סיבה אפשרית לתיקון התקלה…
מים לא נראים בתוף בעת
תהליך הכביסה.
אין תקלה. המים נמצאים
בחלקו התחתון של התוף.
-
שאריות של תכשיר כביסה
על הבגדים.
גבישים מתכשירי כביסה
מסוימים שאינם נמסים
במים, עלולים להידבק
לבגדים ונראים ככתמים
לבנים.
כוונו את המכונה לתוכנית
ובצעו "Rinsing" שטיפה
שטיפה נוספת או הברישו
את הכתמים לאחר הייבוש
בעזרת מברשת.
מופיעים כתמים אפורים על
הבגדים.
כתמים אלו נוצרים
משמן, שומן או משחה
ו/או מינון גבוה מדי של
מרכך כביסה.
בפעולת הכביסה הבאה,
השתמשו במינון הנכון של
המרכך לפי הוראות היצרן.
תהליך הסחיטה לא מתבצע
או מתחיל לאחר השהיה.
אין תקלה. בקרת איזון
מטען הכביסה נכנסה
לפעולה.
מערכת בקרת איזון הכבסים
תנסה לפזר את הכביסה
בצורה אחידה. לאחר
שהבגדים בתוף המכונה
פוזרו, תחושו בהשהיה
מסוימת במעבר לסחיטה.
בתהליך הכביסה הבא, ארגנו
את הכבסים בתוך המכונה
בצורה מאוזנת יותר.
פרק 9: מערכת איתור תקלות אוטומטית
מכונת הכביסה שלכם מצוידת במערכת איתור תקלות אוטומטית אשר תבצע את פעולות
הבטיחות הנדרשות וגם תתריע בפניכם על שגיאה או תקלה שתתגלה בעת תהליך הכביסה.
קוד תקלה חיווי התקלה סיבה אפשרית פעולות שיש לבצע
Err. 01
נורית חיווי
התחלה/הפסקה
מהבהבת
הדלת לא סגורה
היטב.
סגרו היטב את הדלת כך
שתישמע נקישה. אם הבעיה
ממשיכה, נתקו את המכונה
מרשת החשמל ופנו למוקד
השירות (עיינו בגב החוברת).
Err. 02
נורית חיווי
תוכנית מוכנה
מהבהבת.
גובה המים
במכונה מתחת
לגוף החימום.
לחץ כניסת המים
למכונה נמוך או
קיימת סתימה.
פיתחו את ברז המים. ייתכן ואין
אספקת מים. אם הבעיה
נמשכת, המכונה תפסיק לפעול
באופן אוטומטי לאחר זמן מה.
נתקו את המכונה מרשת
החשמל סגרו את ברז אספקת
המים ופנו למוקד השירות.
24
קוד תקלה חיווי התקלה סיבה אפשרית פעולות שיש לבצע
Err. 03
נוריות חיווי
התחלה/הפסקה
ותוכנית מוכנה
יהבהבו.
קיימת תקלה
במשאבה או
מסנן המשאבה
סתום.
נקו את מסנן המשאבה.
אם הבעיה נמשכת פנו למוקד
השירות (עיינו בגב החוברת) (*).
Err. 04
נורית חיווי
תוכנית
הסתיימה
מהבהבת.
כמות מים גדולה
מדי בתוך
המכונה.
המכונה תנקז באופן אוטומטי
את המים. לאחר שהמכונה
סיימה לנקז את המים, כבו את
המכונה ונתקו אותה מרשת
החשמל. סגרו את ברז המים
ופנו למוקד השירות (עיינו בגב
החוברת).
Err. 05
נוריות חיווי
התחלה/הפסקה
וסיום תוכנית
מהבהבות
תקלה בגוף
החימום של
המכונה או
בחיישן.
כבו את המכונה ונתקו אותה
מרשת החשמל. סגרו את ברז
המים ופנו לתחנת השירות
הקרובה למקום מגוריכם.
Err. 06
נוריות חיווי
תוכנית מוכנה
וסיום תוכנית
מהבהבות.
תקלה במנוע.
כבו את המכונה ונתקו אותה
מרשת החשמל. סגרו את ברז
המים ופנו למוקד השירות (עיינו
בגב החוברת).
Err. 07
נוריות חיווי
התחלה/הפסקה
ותוכנית מוכנה
מהבהבות
שגיאת הגדרה.
כבו את המכונה ונתקו אותה
מרשת החשמל. סגרו את ברז
המים ופנו למוקד השירות (עיינו
בגב החוברת).
Err. 08
נוריות החיווי
התחלה/הפסקה,
תוכנית מוכנה
וסיום תוכנית
מהבהבות.
הודעת תקלה.
כבו את המכונה ונתקו אותה
מרשת החשמל. סגרו את ברז
המים ופנו למוקד השירות (עיינו
בגב החוברת).
Err. 09
נוריות חיווי
תוכנית מוכנה
וסיום תוכנית
דולקות
בקביעות.
הודעת שגיאה.
אם מתח רשת החשמל נמוך מ-
260V - 150 או גבוה מ V
המכונה תפסיק לפעול באופן
אוטומטי. כשאספקת המתח
תסתדר, המכונה תמשיך
לפעול.
*עיינו בפרק תחזוקה וניקוי, ונקו את המכונה.
25
רשימות אישיות
26
רשימות אישיות
27
רשימות אישיות

 
 
מכונות כביסה במבצע, תיקון מכונת כביסה, טכנאי מכונות כביסה
החברות והמותגים המובילים
 

טלפון:

 

054-5-837355
052-2-275717

 

 

 
 

 

 

שירות למקררים

טלפון:

054-5837355
052-2275717

 

במסגרת שירותיו טכנאי מוסמך מעניק ללקוחותיו הדרכה טלפונית לפתרון בעיות, כאשר סוג התקלה במכשיר מאפשר זאת.
ייעוץ והכוונה בטלפון – חינם.
כשיש צורך בתיקון מקצועי טכנאי מוסמך מבצע את התיקון בבית הלקוח במהירות ומעניק ללקוח הדרכה אישית למניעת הישנות התקלה.
החברה מספקת את שירותיה 24 שעות ביממה וקובעת את שעות הביקור בגמישות - על פי בקשת הלקוח.
שירות תיקונים מהיר ואדיב - בתוך שעתיים בלבד!

עבודה על פי תקנים.
ייעוץ והכוונה להמשך טיפול / אחזקה

תיקונים מכונות כביסה

שירותי החברה ניתנים בכל גוש דן:
אור יהודה
אזור
בן גוריון
בני ברק
בר אילן
בת ים
גבעתיים
הוד השרון
הרצליה
הרצליה פיתוח
חולון
יפו
לוד
מודיעין
נס ציונה
נתניה
סביון
פולג
פתח תקווה
קריית אונו
ראשון לציון
רחובות
רמלה
רמת אביב
רמת גן
רמת השרון
רעננה
תל אביב
תל אביב דרום